Sundhedsplatformen har lavet fejl på medicinlabels

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Region Sjælland og Hovedstaden har konstateret fejlagtig tekst om dosering på de medicinlabels, som apoteket sætter på lægemiddel.

Der er konstateret en fejl i Sundhedsplatformen, som optræder på nogle recepter, når hospitalslæger skal forny recept efter ændring af en bestående lægemiddelordination i Sundhedsplatformen.

Fejl siden introduktion af Sundhedsplatform på Herlev-Gentofte

Fejlen har været tilstede siden introduktionen af Sundhedsplatformen på Herlev-Gentofte, men er først opdaget nu, efter en brugerrapportering til IT’s meldesystem Snow. Fejlen indebærer, at den nye recept fejlagtigt indeholder tekst om dosering af lægemidlet, som var gældende på den oprindelige og tidligere hospitalsrecept.

Derfor har Region Sjælland og Region Hovedstaden besluttet, at der er behov for at gennemgå de berørte ordinationer og recepter for at sikre patientsikkerheden. Fejlen blev rettet i Sundhedsplatformen den 25. oktober.

Oplysningerne i Sundhedsplatformen er korrekte

»Det er vigtigt at pointere, at den justerede ordination altid står korrekt på Fælles Medicinkort og i Sundhedsplatformen samt på den medicinliste, der udleveres til patienten på hospitalet. Det er således alene teksten på den medicinlabel, som apoteket sætter på det udleverede lægemiddel, der kan indeholde fejlagtig tekst om dosering, som stammer fra den oprindelige recept,« fortæller koncerndirektør Svend Hartling i Region Hovedstaden.

Sundhedsplatformen har udtrukket patientlister med fejlramte recepter og ordinationer for de sidste seks måneder. Tallene viser, at der samlet i de to regioner er identificeret 3.829 berørte ordinationer.

I samme periode er der samlet udstedt 658.054 recepter, hvilket svarer til, at 0,6 % af de udstedte recepter er berørt. Efter den første gennemgang skal det vurderes, om der skal samles op på fejlbehæftede recepter helt op til et år bagud.

Hjælper med erstatning, hvis patienten har lidt skade

»Det, vi skal tjekke op på, er, om patienten har fulgt lægens instrukser for medicinændringen, som den også står i Sundhedsplatformen og på Fælles Medicinkort. Finder vi patienter, der har fulgt anvisningen på medicinens label, og således har taget for lidt eller for meget medicin, skal afdelingen tage stilling til, hvordan der skal følges op, herunder om det er nødvendigt at patienten skal indkaldes til kontrol, blodprøver og andet, ligesom recepter skal tilrettes,« siger sundhedsdirektør Leif Panduro Region Sjælland.

Viser det sig, at patienten vurderes at have taget skade, skal dette indberettes som en utilsigtet hændelse (UTH). Desuden hjælpes patienten med at søge erstatning, såfremt patienten har lidt skade.


Grafik: kalhh / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.