Vil udvide den skærpede underretningspligt

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 måneder siden.

Læsetid: 5 min.

Zand.News – »Med handleplanen vil vi blandt andet udvide den skærpede underretningspligt for fagpersoner til også at omfatte formodning om, at børn overværer vold i hjemmet. … Og vi vil styrke beskyttelsen af børn i forhold til forældremyndighed og samvær, hvis den ene forælder for eksempel er dømt for personfarlig kriminalitet,« siger Astrid Krag.

Regeringen (Socialdemokratiet) vil med en ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab gøre det helt klart: partnervold er et samfundsproblem. Og det er et samfundsansvar at sige fra. Partnervold skal bekæmpes med blandt andet skærpet underretningspligt, tidlig opsporing og øget fokus på at ændre voldsadfærden. Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Øget fokus på behandling af voldsudøvere før og efter dom

Partnervold skal bekæmpes tidligt – før volden slår rødder i familien, og før volden i værste fald fører til partnerdrab. Derfor er regering nu klar med en handlingsplan, der skal gøre op med partnervold.

Med handlingsplanen indføres der blandt andet en skærpet underretningspligt ved mistanke om, at børn overværer vold i hjemmet, tidlig opsporing, bedre hjælp til børn, der overværer vold i familien og øget fokus på behandling af voldsudøvere, både før og efter dom.

»Vi har alt for længe lukket øjnene over for partnervold. Det er et kæmpe svigt af voldsofrene og deres børn. Partnervold er et samfundsansvar. Alle – myndigheder, familie, venner og naboer – har et ansvar for at sige fra, spørge ind og reagere. Derfor skal vi kræve, at enhver mistanke om, at børn overværer vold i familien bliver indberettet. Vi har et fælles ansvar for at trække volden ud i lyset, så vi kan stoppe den,« siger minister for ligestilling Trine Bramsen (S).

Udsættes for fysisk, psykisk, seksuel og/eller økonomisk vold

Det estimeres, at der hvert år er op mod cirka 82.000 kvinder og 43.000 mænd, som udsættes for fysisk, psykisk, seksuel og/eller økonomisk vold af en nuværende eller tidligere partner. I gennemsnit bliver 12 kvinder årligt dræbt af deres partner eller ekspartner. Forskning fra Storbritannien viser, at partnerdrab på kvinder typisk ikke sker impulsivt og i affekt, og at der oftest er et forudgående forløb med vold og kontrol.

Handlingsplanen indeholder i alt 22 tiltag, der skal bekæmpe partnervold og forebygge partnerdrab, blandt andet ved større fokus på volden, tidlig opsporing af partnervold samt hjælp til voldsudsatte, deres børn og voldsudøveren.

»Nu tager vi det næste afgørende skridt for, at alle børn får en tryg barndom. Med handleplanen vil vi blandt andet udvide den skærpede underretningspligt for fagpersoner til også at omfatte formodning om, at børn overværer vold i hjemmet. Vi vil gøre det muligt at iværksætte psykologhjælp for børn med kun én forælders samtykke. Og vi vil styrke beskyttelsen af børn i forhold til forældremyndighed og samvær, hvis den ene forælder for eksempel er dømt for personfarlig kriminalitet. Ingen børn skal vokse op med vold i hjemmet,« siger social- og ældreminister Astrid Krag (S).

»Straffeloven gælder også inden for hjemmets fire vægge«

Med handlingsplanen sættes der blandt andet også fokus på tidlig opsporing i forbindelse med graviditet og familieforøgelse og bedre hjælp til børn, der vokser op med vold i familien. Et nyt partnerskab sikrer koordination og bedre vidensdeling mellem de forskellige aktører på voldsområdet. Og der skal større fokus på voldsudøveren blandt andet gennem behandlingstilbud.

»Straffeloven gælder også inden for hjemmets fire vægge. Alligevel ser vi skræmmende mange eksempler på mænd, der tæsker kvinder. Volden påvirker også de mange børn, som ikke engang kan føle sig trygge i deres eget hjem. Alligevel nægter mange gerningsmænd at erkende, at de har et alvorligt problem. Derfor skærper vi nu reglerne så retten til prøveløsladelse begrænses for dem, som ikke vil modtage behandling. Vores ønske er at forhindre nye overgreb efter endt afsoning,« siger justitsminister Mattias Tesfaye (S).

Regeringen vil søge opbakning til en række indsatser i udspillet blandt Folketingets partier blandt andet i forbindelse med efterårets forhandlinger om udmøntningen til reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ninocare / Pixabay). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.