Vaccination mod abekopper er påbegyndt

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Vaccinationer varetages af de fem regioner, herunder Region Sjælland, og de begynder allerede at vaccinere i dag.

Sundhedsstyrelsen ændrede tidligere på ugen vaccinestrategien mod abekopper, så de, der er i størst risiko for smitte, får tilbud om forebyggende vaccination. Det er nu aftalt, at vaccinationen vil blive varetaget af de fem regioner, som begynder på at vaccinere i dag. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Forebyggende vaccination mod abekopper

Smitte med abekoppevirus sker ved tæt fysisk kontakt. Risikoen for smitte er ikke knyttet til køn eller seksualitet. Både i Danmark og i Europa er det dog på nuværende tidspunkt mænd, der har sex med mænd, og som har flere forskellige partnere, der er smittet.

For at sikre denne gruppe en bedre beskyttelse besluttede Sundhedsstyrelsen 9. august 2022 at tilbyde netop de, som er i særlig risiko, en forebyggende vaccination mod abekopper. Vaccination mod abekopper er indtil da blevet tilbudt til personer, som er nær kontakt til en smittet.

Sundhedsstyrelsen har derfor sammen med regionerne planlagt, hvordan vaccinationstilbuddet praktisk skal foregå. Det er regionerne, der kommer til at stå for vaccinationen og for information til de personer, der er i særlig risiko om hvor og hvordan de kan henvende sig.

Vaccinationen af personer i særlig risiko begynder denne uge:

  • Personer, der er i forebyggende PrEP-behandling mod hiv, vil modtage et brev, hvor de bliver inviteret til vaccination. Her vil fremgå specifik information om vaccinationen.
  • Personer som ikke er i PrEP- behandling men som opfylder kriterierne for at blive tilbudt vaccination, kan finde information på deres regions hjemmeside om, såsom Region Sjælland, hvor de skal henvende sig om vaccination mod abekopper. Se boks nederst på siden om, hvem der er i særlig risiko og derfor er omfattet af det nuværende vaccinationstilbud.
  • Det vil også stadig være muligt at blive vaccineret, hvis man er nær kontakt til en person, som er smittet med abekopper.

Vaccination mod abekopper er ikke en garanti for, at man kan undgå smitte med abekopper og undgå at give smitten videre. Derfor er det vigtigt fortsat at være opmærksom på symptomer på abekopper. Og hvis man har symptomer, at man undlader tæt fysisk kontakt med andre, indtil man ved, om man har abekopper og er blevet rask igen.

Hvis man mistænker, at man kan være smittet med abekopper, kan man ringe til sin egen læge, som kan henvise til test for abekopper. Det er også mulig at blive podet i nogle klinikker for kønssygdomme.

Hvem kan blive vaccineret forebyggende mod abekopper?

  • Personer, der modtager PrEP mod hiv.
  • Personer der er ikke modtager PrEP mod hiv, men opfylder kriterierne for dette. Det kan være personer, der tilhører målgruppen af mænd, der har sex med mænd, men fx ikke tåler PrEP mod hiv eller har fravalgt PrEP mod hiv.
  • Personer, som er i behandling for hiv, og som har en adfærd, som giver større risiko for at få abekopper.
  • Hvis man ikke er i PrEP-behandling, kan man blive tilbudt vaccination, hvis man opfylder et af følgende kriterier: 1) Er en mand, som har sex med mænd og har haft ubeskyttet analt samleje med mindst to mandlige partnere inde for de sidste 12 uger. Fast kendt hiv-negativ partner tælles ikke med. 2) Er en mand, som har sex med mænd, og har haft syfilis inden for de sidste 24 uger. Og 3) er en mand, som har sex med mænd og har haft klamydia eller gonorré inden for de sidste 24 uger.
  • Nære kontakter såsom samboende, kærester, sexpartnere og andre med meget tæt kontakt. Det gælder også folk med direkte kontakt med hud og kropsvæsker eller ting som for eksempel tøj og sengetøj. Det gælder endvidere sundheds- og laboratoriepersonale uden værnemidler.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Anna Shalamova / iStock). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.