Ulovligt slik udløser afgifter for 320 millioner

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Elsker du bland-selv-slik, og elsker du især billigt bland-selv-slik? Der er en årsag til, at visse butikker kan sælge chokolade, lakrids og vingummi ekstra billigt. Synes du, at det er i orden?

En effektiv kontrolindsats mod smugling og illegal handel med slik og chokolade udløser afgiftsopkrævninger for 320 millioner kroner. Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

4.000 målrettede slikkontroller fra 2015-2020

Fra 2015 til 2020 har Skattestyrelsen gennemført knap 4.000 målrettede kontroller mod smugling og illegal handel med chokolade og sukkervarer såsom lakrids, tyggegummi og kiks med chokoladeovertræk.

Kontrollerne har resulteret i opkrævninger for ubetalte sukkerafgifter på 320 millioner kroner, hvilket svarer til, at der i gennemsnit er opkrævet cirka 53 millioner kroner årligt.

»Der er rigtig meget slik og chokolade, der finder vej over grænserne og bliver handlet i Danmark helt uden eller med forkert afregning af danske sukkerafgifter,« siger underdirektøren i Skattestyrelsen, Anne Sofie Hedemann, og fortsætter:

»Det er lige fra uregistrerede garagebutikker til etablerede butikskæder, der forsøger at sælge ulovlige chokolade og sukkervarer. Resultaterne viser, at der fortsat er behov for et skarpt fokus på branchen.«

Skal afdække sort økonomi og svække smugleriet

Kontrollerne foregår over hele landet, og i visse tilfælde bliver de planlagt og gennemført i samarbejde med Toldstyrelsen, Fødevarestyrelsen og politiet.

Fremgangsmåden for den målrettede kontrolindsats omfatter løbende vurderinger af de mest relevante geografiske områder og handelsled, herunder landegrænser, grossister, detailvirksomheder samt uregistrerede virksomheder, der for eksempel driver såkaldt garagesalg.

Skattestyrelsens kontrolbesøg er med andre ord rettet mod områder, hvor risikoen for snyd vurderes at være størst.

Indsatsen bliver udført for at afdække sort økonomi og svække incitamentet til at smugle og handle med illegale chokolade- og sukkervarer, og samtidig er de løbende reguleringer med til at sikre et mere korrekt afgiftsprovenu.

Træfprocenten er gået fra 40 procent til 69 procent

I løbet af den seksårige periode, hvor Skattestyrelsen har foretaget kontroller af slikbranchen, er der sket en markant stigning i træfprocenten, der er gået fra 40 procent i 2015 til 69 procent i 2020. Indsatsen er rettet mod kiosker, butikker, importører og grossister – med et stigende fokus på de to sidstnævnte.

Der er typisk udsendt opkrævninger, fordi virksomhederne ikke har kunnet dokumentere, hvor chokolade- og sukkervarerne kommer fra, og om der er betalt korrekt afgift af det. I de tilfælde kan Skattestyresen vælge at beslaglægge og tilbageholde varerne, indtil afgiften er betalt.

»Med årene er vi blevet mere effektive til at finde de virksomheder, der forsøger at sno sig uden om reglerne,« siger Anne Sofie Hedemann og fortsætter:

»Vi går målrettet efter alle led i handlen med ulovligt slik og chokolade lige fra import til mindre salgskanaler på det danske marked. Ved i højere grad at målrette indsatsen mod importører og grossister kan vi dermed begrænse, at de illegale varer spreder sig til detailbutikkerne.«

Med den politiske aftale En styrket skattekontrol – etape 2 fra marts 2021 – blev det aftalt at afsætte 115 medarbejdere til skrappere kontrol over for virksomheder, herunder styrket afgiftskontrol.

Det sker som led i regeringens reform af skattekontrollen, hvor der over de kommende år skal ansættes i alt 1.000 nye medarbejdere i Skatteforvaltningen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Cocoparisienne / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.