To ud af tre danskere lider af kroniske sygdomme

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Nyt studie fordobler antallet af mennesker med kroniske sygdomme, hvor Region Sjælland har den største andel af patienter med kræft, mavesår og overvægt. Det sætter en tyk streg under, at kronikerbyrden er reel.

Det hidtil største studie af kroniske sygdomme viser, at cirka to ud af tre danskere over 16 år har én eller flere kroniske sygdomme.

Det er næsten det dobbelte af de hidtidige estimater fra Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. Det skriver Aalborg Universitet (AAU) i en pressemeddelelse.

Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen har underestimeret

Antallet af danskere, der lider af én eller flere kroniske sygdomme, er langt højere end hidtil antaget. Det viser Danmarks hidtil største studie i kroniske sygdomme – og verdens første kortlægning af et helt lands kroniske sygdomme.

Indtil nu har Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen officielt vurderet, at cirka hver tredje dansker lider af en kronisk sygdom. Men det er et underestimat ifølge studiet på Aalborg Universitet.

Læs artiklen i: PharmacoEconomics Open (engelsk) eller afhandlingen på: Aahus Universitet (engelsk).

Ifølge de nye tal har mænd i gennemsnit 2,0 sygdomme, mens kvinder gennemsnitligt har 2,4.

Forskellene er dog mere markante på alder, hvor 16-44-årige i gennemsnit har 1,1 sygdom, 45-74-årige har 2,7 sygdomme og 75+-årige har 5,3 sygdomme i gennemsnit. Tallene dækker over store forskelle, for eksempel det maksimale antal sygdomme for én patient 36.

Resultaterne dækker desuden over flere regionale forskelle.

Studiet viser for eksempel at:

  • Region Sjælland har den største andel af patienter med kræft, mavesår og overvægt.
  • Region Hovedstaden har den største andel af patienter med HIV, skizofreni og spiseforstyrrelser – men også færrest kronikere set i forhold til resten af landet.
  • Region Nordjylland har den største andel af patienter med forhøjet blodtryk.
  • Region Midtjylland har den største andel af patienter med epilepsi, søvnforstyrrelser og ADHD.
  • Region Syddanmark har den største andel af psykisk syge, demente og flest kronikere generelt.

Studiet har kortlagt den fulde kroniske sygdomsbyrde og identificeret over 199 kroniske sygdomme blandt alle 4,5 millioner danskere over 16 år.

Det er gjort via de unikke danske sundhedsregistre, og fordi der ses på alle borgere, er der ingen statistisk usikkerhed – tallene er, som de er.

Studiet er finansieret af DCHI på Aalborg Universitet, Region Nordjylland og Momsfonden. Derudover er projektet lavet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed.

Kroniske sygdomme er en udfordring for sundhedsvæsenet

»Undersøgelsen sætter en tyk streg under, at kronikerbyrden er reel – og tilmed større end hidtil antaget. Vi oplever et behov fra både politikere og sundhedsprofessionelle til at få tal og overblik over den kroniske sygdomsbyrde for at få et bedre grundlag for prioritering,« siger Michael Falk Hvidberg, ph.d. og forsker ved Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) ved Aalborg Universitet.

I en rapport citerer Sundhedsstyrelsen, at 80 procent af udgifterne til sundhedsvæsnet går til behandling af kronikere, og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler international handling.

»Der er bred enighed om og evidens for, at kroniske sygdomme er den enkeltstående største fremtidige udfordring for vores sundhedsvæsen. Med studiet og vores kommende forskning og satsning på området er vi med til at tilføje vigtige brikker, der kan få stor betydning for fremtidig prioritering og indsatser,« siger professor og sundhedsøkonom Lars Ehlers fra DCHI, Aalborg Universitet.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Chokja / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.