Sværvogne skal fjerne irriterende biler

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Nu skal det være slut med køer på motorvejen, når der har været et uheld. Fremover vil Vejdirektoratet sende ladvogne og sværvogne af sted med det samme.

Som enhver trafikant formentlig vil vide, så findes der næsten ikke noget mere frustrerende i trafikken end at blive fanget på uvis tid i en lang kø efter et uheld.

I fremtiden kan ventetiden dog blive kortere, for Vejdirektoratet iværksætter nu i samarbejde med politiet et tiltag, der skal rydde motorvejen hurtigere efter uheld. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Indsatsen efter uheld skal ske hurtigt og effektivt

Helt konkret handler det om, at Vejdirektoratet fremover hurtigere vil sende vogne – primært ladvogne og sværvogne, der kan fjerne køretøjer – frem til uheldsstedet, så snart der indløber en melding om, at der er sket et uheld et sted på motorvejsnettet.

Hidtil har praksis været, at vognene først blev sendt af sted, når man fik besked om, at der var brug for dem.

»Den tid, vi spilder på at holde i kø på motorvejene, kan bruges meget bedre – eksempelvis sammen med familien eller på arbejdet,« transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og fortsætter:

»Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at sikre, at spildtiden bliver så kort som mulig, og denne nye praksis kan være et redskab hertil, så vejene ikke bliver blokeret i unødig lang tid efter uheld. Indsatsen for at rydde op efter uheld skal ske så hurtigt og effektivt som muligt samtidig med, at oprydningen selvfølgelig skal foregå på forsvarlig vis.«

Aktuelt udføres pilotforsøg på den Fynske Motorvej

Initiativet udspringer af det pilotforsøg, som Vejdirektoratet, politiet, sundhedsberedskabet og de kommunale redningsberedskaber for tiden udfører på Fynske Motorvej.

Et pilotprojekt, der netop handler om at afprøve nye metoder til at rydde vejene hurtigere efter uheld og andre hændelser på motorvejen.

»Siden sommeren 2018 har vi afprøvet metoden med at sende ladvogne og sværvogne ud til uheld på den Fynske Motorvej hurtigere end sædvanligt, og resultaterne har været så positive, at vi nu udbreder tiltaget til hele landet,« siger Charlotte Vithen, områdechef i Vejdirektoratet.

Det vil koste omkring 1 million kroner om året at gennemføre det nye tiltag. Men det opvejes af, at de samfundsøkonomiske tidstab ved, at trafikanter holder i kø efter uheld ifølge Vejdirektoratets beregninger reduceres med 35-70 millioner kroner.

»Og derudover er der den helt basale gevinst i, at trafikanterne spilder mindre tid på at holde i kø på vejene. Det er næsten det bedste af det hele,« siger Charlotte Vithen.

Metoden er især for mindre og mellemstore uheld

Den nye metode vil især være brugbar ved de mindre og mellemstore uheld på vejnettet. Altså dem, der ikke er særligt komplicerede at håndtere, og hvor en ladvogn eller en sværvogn relativt hurtigt kan fjerne det havarerede køretøj og trafikken kan genetableres.

For halvdelen af det samfundsøkonomiske tidstab skyldes nemlig uheld, hvor motorvejen har været spærret i mindre end en time.

De helt store og komplicerede uheld, der spærrer motorvejen i timevis – og som oftest involverer væltede lastbiler – skal løses på anden vis. Og netop håndteringen af dem er en af de problemstillinger, Vejdirektoratet, politiet og beredskabsmyndighederne fortsat vil have fokus på i forbindelse med videreførelsen af pilotprojektet på Fyn.

»Vi kører forsøget på Fynske Motorvej videre og vedbliver med at teste initiativer, som vi forhåbentlig efterfølgende kan rulle ud på hele vejnettet,« siger Charlotte Vithen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Rico Loeb / Pixabay). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.