Stalde godkendt på rekordtid, men ikke i Slagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Kommunernes sagsbehandlingstid for husdyrgodkendelser var kortere end nogensinde før i 2017. Det glæder fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, at landmændene hurtigt kan komme i gang med investeringer i nye stalde og udvidelser. Dog er Slagelse blandt de langsomste kommuner.

Landmænd kan i en række af landets kommuner på rekordtid komme i gang med at investere i nye stalde eller udvide bedriften. Den seneste statistik viser, at kommunerne i gennemsnit er 4,3 måneder om at give tilladelse til en ny husdyrgodkendelse til landmænd.

I de seneste år er sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser faldet, og den udvikling fortsatte i 2017. Den stærkt reducerede sagsbehandlingstid glæder miljø- og fødevareministeren.

»Det er godt, at det er blevet lettere at være landmand. En hurtig tilladelse har stor betydning for den enkelte landmand, der gerne vil udvide sin produktion, og det skal ikke være miljøgodkendelsen, der forsinker investeringerne i husdyrproduktionen unødigt. Derfor er det glædeligt, at sagsbehandlingstiden fortsætter med at falde i kommunerne,« siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Miljøstyrelsens nye statistik for 2017 viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 2,9 måneder for små husdyrbrug, 4,1 måneder for mellemstore husdyrbrug og 4,4 måneder for store husdyrbrug. I 2013 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 7,9 måneder.

Slagelse Kommune er blandt de 10 kommuner med længst sagsbehandlingstid. Listen er
sorteret efter samlet sagsbehandlingstid for §11 og §12 i 2017. Den viser, at der var to sager i Slagelse for §11 og §12 i 2017, og at sagsbehandlingen tog 10,9 måneder. Skanderborg er den hurtigste med 1,9 måneder, og Ordherred den langsomste med 22,9 måneder.

Læs statistikken på: Miljø- og Fødevareministeriet

Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrregulering i kraft, hvorefter emissionerne opgøres ud fra produktionsarealets størrelse, fremfor antallet af dyr i staldene. Det har medført, at der er blevet indsendt mange ansøgninger op til ikrafttrædelsen af de nye regler. Det kan betyde, at sagsbehandlingstiden stiger i 2018.


Arkivfoto: Pexels / Pixabay

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.