Stadig fuld gang i feriepenge-effekten

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – Smykker, møbler og byggemarkedsvarer, smykker er populært, når de indefrosne feriepengene skal ud over rampen.

Muligheden for at få udbetalt indefrosne feriepenge sætter for tredje uge i træk positive spor i danskernes forbrug.

Fra udbetalingen begyndte i uge 40 er forbruget med betalingskort vokset med omkring 10 procent sammenlignet med samme periode tidligere år. Det skriver Nets i en pressemeddelelse.

Værdien af kortbetalinger steg mellem 9 og 14 procent

Konkret har der været tale om en vækst i værdien af kortbetalinger på mellem 9 og 14 procent sammenlignet med samme periode tidligere år:

  • Uge 40: +9,4 procent
  • Uge 41: +14,4 procent
  • Uge 42: +12,4 procent.

Regionalt voksede indkøbene især i hovedstadsområdet og region Midtjylland i den første uge, hvor indkøbene steg med henholdsvis 38 og 33 procent i uge 40 sammenlignet med uge 39.

Siden har der været mindre udsving i både opad og nedadgående retning i fire af de fem regioner målt på ugebasis. Som eneste region har der i Nordjylland været voksende forbrug siden uge 39.

Stor variation mellem brancher – fra flyrejser til smykker

Effekten varierer betydeligt mellem de forskellige forbrugsområder og afspejler tydeligt de restriktioner, der er indført som følge af corona-pandemien.

Forbruget inden for flyrejse og rejsebureauer ligger – trods en lille vækst på ugebasis i uge 40 – stabilt omkring 80 procent lavere end de foregående år.

Et tilsvarende lavt niveau finder man inden for kategorien underholdning og attraktioner, hvor forbruget i gennemsnit ligger cirka 20 procent under niveauet de foregående år. Forbruget inden for dette område voksede på ugebasis (omsætning målt i forhold til ugen før) markant i 42, men niveauet var stadig 12 procent lavere end året før.

Køb af sko og tøj var i uge 39-40 på samme niveau som foregående år, men lå i uge 41 og 42 henholdsvis cirka 30 og 20 procent over tidligere år.

Blandt forbrugskategorierne skiller byggemarkeder, møbler og så videre sig markant ud ved at ligge klart over niveauet i alle uger fra 39 til 42 sammenlignet med tallene for tidligere år. Købelysten toppede i uge 41 med et niveau, der lå 50 procent højere end samme uge de foregående år.

Værdien af vores køb af benzin og diesel lå i perioden uge 39-41 cirka 8 procent lavere end i samme periode foregående år, men det skyldes formentlig primært et fald i priserne fra tidligere år til nu. I 42 var forbruget dog cirka seks procent højere end de tidligere år, som indikation på, at mange har taget bilen på efterårsferie.

Og så blev efterårsferien tilsyneladende benyttet til at investere i smykker. I kroner og øre blev der uge 42 brugt 50 procent mere på indkøb i smykkeforretninger sammenlignet med tidligere år.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Nets). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.