SSP-samarbejdet skal strømlines og forbedres

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Børn og unge skal mødes af en tidligere og mere ensartet indsats, der i højere grad skal hjælpe dem til at holde sig fra kriminalitet.

Justitsministeren har godkendt en ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet, der skal være med til at strømline og styrke den lokale forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Behov for en tydeligere og mere ensartet retning

Den 29. juni 2018 indgik den daværende regering (Venstre, liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Som en del af aftalen skulle der udarbejdes en ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Udfordringen med den nuværende indsats i dag er, at der ikke er en fælles ramme for SSP-samarbejdet, som er organiseret og håndteret på forskellig vis i de enkelte kommuner og politikredse.

Der er derfor behov for at skabe en tydeligere og mere ensartet retning for arbejdet med at holde børn og unge ude af kriminalitet, så børn og unges muligheder for støtte og hjælp til et liv uden kriminalitet er den samme, uanset om man bor i Vojens, Roskilde eller Frederikshavn.

Den nye SSP-ramme er nu oversendt til forligskredsen og er blevet til efter et langt udviklingsarbejde, hvor Rigspolitiet har inddraget en lang række interessenter, herunder KL, Det Kriminalpræventive Råd, SSP-samrådet, Socialstyrelsen og politikredsene.

Handler i høj grad om forebyggelsen kriminalitet

Rammen består af fire temaer, der skal fungere som pejlemærker for det lokale SSP-samarbejde i hele landet: formål, målgruppe, organisering og samarbejde samt lokal tilrettelæggelse. Rigspolitiet vil nu sende rammen ud til politikredsene og SSP-samrådet.

Rammen skal være med til at sikre, at SSP-samarbejdet i højere grad strømlines og forbedres rundt om i landet, og der lægges op til at fastsætte konkrete mål for SSP-indsatsen, som der kan følges op på.

»Indsatsen mod ungdomskriminalitet handler ikke blot om at tage hånd om de unge, der allerede er kriminelle, men i lige så høj grad forebyggelsen af, at børn og unge ender i den kriminelle løbebane,« siger Justitsminister Nick Hækkerup (S) og fortsætter:

»SSP-samarbejdet udgør i den forbindelse fundamentet for det kriminalpræventive arbejde, og derfor har vi nu udarbejdet en ny fælles ramme for at ensarte SSP-arbejdet i hele landet. Rammen skal være med til at styrke den brede og forebyggende lokale indsats, så alle børn og unge fremover kan blive mødt af en tidligere og ensartet indsats, der i højere grad skal hjælpe dem til at holde sig fra kriminalitet.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Leo Lintang / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.