Slagelse får knap 3 millioner til demens

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Slagelse Kommune modtager 995.905 kroner til at styrke de faglige kompetencer hos sine demensarbejdere. Næstved Kommune modtager 877.680 kroner.

Hele 22 kommuner og to regioner får nu bedre mulighed for at give deres medarbejdere mere viden om demens og styrke deres faglige kompetencer. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Slagelse Kommune, Næstved Kommune, 20 andre kommuner og to regioner får del i 47,5 millioner kroner til demensområdet. Pengene skal sørge for, at omkring 5.500 demensmedarbejdere får mere undervisning. Det kan for eksempel være AMU-forløb.

»Der er så mange dedikerede personer i ældreplejen, som hver dag arbejder med demensramte – nu får de gavn af mere viden og uddannelse i de faglige udfordringer, de møder. Det skal bidrage til at gøre det mere attraktivt at arbejde i ældreplejen og samtidig gavne borgerne med demens og deres pårørende,« siger ældreminister Thyra Frank (LA).

Pengene kommer fra en pulje på i alt 139 millioner kroner. Første del på 91,5 millioner kroner blev fordelt i 2017. Puljen stammer fra den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne har afsat i alt 470 millioner kroner til.


Arkivfoto: geralt / Pixabay


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.