Blodtryksmedicin med valsartan tilbagekaldes

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Der er fundet sundhedsskadelige urenheder i visse lægemidler med valsartan, som bruges til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt. Patienter, der behandles med de berørte lægemidler, skal kontakte deres læge snarest muligt.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at patienter, som er i behandling med de berørte lægemidler med valsartan, skifter over til en anden behandling. Lægemiddelstyrelsen understreger, at det er forbundet med en ubetydelig risiko at fortsætte behandlingen i kort tid, indtil man har mulighed for at kontakte lægen.

Liste over de berørte produkter: laegemiddelstyrelsen.dk

Hvis du er i behandling med et af de berørte produkter, som du finder via ovenstående link, bør du kontakte din læge snarest muligt med henblik på at skifte over til anden medicin. Du bør ikke stoppe behandlingen uden at have talt med en læge, da medicinen stadig virker mod din sygdom.

Det er kun nogle lægemidler med indhold af valsartan, der tilbagekaldes. Det er ikke alle lægemidler med valsartan. Hvis din medicin ikke står på listen ovenfor, er din medicin ikke tilbagekaldt, og du skal fortsætte din behandling, som du plejer.

Der er fundet urenheder i de berørte lægemidler, og de kan potentielt være kræftfremkaldende ved længere tids brug. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at urenhederne kan have været i lægemidlerne i de sidste fem år. Lægemiddelstyrelsen er i øjeblikket ved at danne sig et overblik over situationen.


Modelfoto: Bojan89 / iStock


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.