Skrabeæg er populært, og danskerne vil afskaffe buræg

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Danskerne foretrækker skrabeæg frem for buræg, og et flertal ønsker burhøns forbudt. Der bliver produceret 240 millioner buræg årligt og derfor beder Dyrenes Beskyttelse om politisk handling.

Forbyd burhøns. Så kort er budskabet, som 25.000 ægtivister på få uger har skrevet under på.

Underskriftsindsamlingen er startet af Dyrenes Beskyttelse, som sammen med danskerne mener, at tiden nu er moden til at genindføre forbuddet mod burhøns i Danmark efter at samtlige store detailkæder har meldt ud, at de udfaser buræg.

Det var indtil 1980 forbudt at holde æglæggende høns i bure i Danmark. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Supermarkedskæder tager ansvar for dyrevelfærden

»Det er fantastisk, at supermarkedskæder over hele linjen har taget ansvar for dyrevelfærden og givet buræggene én på skallen. Det har gjort en rigtig stor forskel for mange dyr, for buræg er en utidssvarende måde at producere æg på,« siger Britta Riis og fortsætter:

»Men produktionen af buræg er fortsat stor, og det skyldes hovedsageligt en stor efterspørgsel til restauranter, kantine og catering, samt til fødevareproduktion, for eksempel i brød, kager og dressinger. Derfor er tiden nu inde til at genindføre forbuddet mod buræg.«

Et dansk forbud vil være på linje med andre lande, som Danmark normalt sammenlignes med. Tyskland, Østrig, Luxemburg og Holland har således alle indført et forbud mod burhøns.

Undersøgelse viser, at forbrugerne vælger buræg fra

I en undersøgelse, som analysebureauet Epinion har foretaget for Dyrenes Beskyttelse, erklærer 6 ud af 10 danskere sig enige i, at æg fra burhøns bør forbydes. Det glæder Britta Riis med den store opbakning fra befolkningen.

»Danskerne har talt, og jeg synes, det er på tide, at politikerne lytter til deres vælgere. Det er valgår, og jeg håber, at kandidaterne vil gribe muligheden for at sætte buræggene på dagsordenen, så forbuddet fra før 1980 kan blive genindført på den anden side af valget,« siger Britta Riis.

58 procent er helt eller delvist enige i, at “æg fra burhøns bør forbydes”. Kun 15 procent er helt eller delvist uenige. 27 procent svarer enten, at de hverken er enige eller uenige, eller at de ikke ved det. Kilde: Epinion.

Der er blot 15 landmænd og 60 arbejdspladser i buræg

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at selv om den samlede, danske produktion af æg har været stigende gennem flere år, er produktionen af buræg gået den anden vej.

Produktionen er dog fortsat på et højt niveau, hvor hvert femte æg produceret i Danmark sidste år var et buræg. Det svarer til i omegnen af 240 millioner buræg, og det er til trods for, at der kun er registreret 15 landmænd, der producerer buræg herhjemme.

»Det er et lille antal producenter, der vil blive berørt af et forbud, og jeg synes, at det er i alles interesse at sætte en fair slutdato for produktion af buræg i Danmark, så landmanden har tid til at omlægge til en mere dyrevenlig produktion. ,« siger Britta Riis og fortsætter:

»Den frivillige vej er god og forbrugernes magt stærk, men lovgivning er også et effektivt redskab. Bliver den gammeldags produktion af buræg én gang for alle forbudt igen, vil processen hen imod et Danmark fri for buræg alt andet lige gå hurtigere.«

De 15 landmænd, der producerer buræg i Danmark, har tilsammen ansat under 60 medarbejdere. Et forbud mod buræg vil derfor ikke betyde et stort tab af arbejdspladser.

Tværtimod vil produktionen formentlig blive lagt om til andre produktionsmåder, der kræver mere personale til at passe dyrene, og samtidig vil det være en fremtidssikring af æggeproduktionen herhjemme, påpeger Britta Riis.

Undersøgelsen viser, at skrabeæg er danskernes foretrukne æg (39 procent), efterfulgt af økologiske æg (26 procent), æg fra fritgående høns (14 procent) og buræg (8 procent). Kilde: Epinion.

Sådan lever en burhøne:

  • Burhøns holdes i bure med netgulv, hvor hver høne har, hvad der svarer til et A4-ark plus et postkort.
  • Der er typisk ti høner i buret, som har siddepind, en rede og et lille areal med strøelse, hvor hønerne en begrænset del af dagen kan støvbade og skrabe.
  • Burene er placeret i tre etager, og står i lange rækker i en lukket staldbygning, hvor der hverken er vinduer eller dagslys.
  • Hønernes dagslængde og dagsrytme styres ved hjælp af elektrisk lys, så produktionen af æg holdes på det højest mulige niveau.

Du kan underskrive på: www.ægtivist.dk.

Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at produktion af buræg på nogen måde tilgodeser hønernes velfærd. Burene giver ikke dyrene mulighed for at udleve deres naturlige adfærd og deres liv bliver derfor ofte stressende og smertefuldt.

Øverst: 6 ud af 10 danskere er enige i, at æg fra burhøns bør forbydes. (Foto: Dyrenes Beskyttelse). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.