Send dit eget forslag til at genanvende plastik

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Du kan sende dit eget forslag til Miljø- og Fødevareministeriet om, hvordan vi kan blive bedre til at genanvende plast eller undgå, at det ender i naturen som affald.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil gerne høre borgernes svar på, hvad den kommende nationale plasthandlingsplan skal indeholde.

Firmaer, foreninger og privatpersoner kan komme med deres egne gode bud på, hvilke områder den kommende handlingsplan skal se på. Handlingsplanen skal styrke indsatsen mod de miljømæssige udfordringer, som er forbundet med plast.

Du kan indsende dit bud på høringsportalen på: mfvm.dk. (Deadline er overskredet, og siden er fjernet).

“Jeg håber, at vi får rigtig mange gode bud fra danskerne om, hvordan vi i fællesskab kan løse miljøudfordringen fra plast og blive bedre til at genanvende endnu mere plast,” siger Esben Lunde Larsen.

“Hvis der er nogle derude, som brænder inde med gode idéer til hvordan vi løfter denne dagsorden, vil mit ministerium og jeg meget gerne høre fra dig. Plast er noget vi alle er i daglig kontakt med, og derfor er det vigtigt at få gode forslag fra både borgere, virksomheder, foreninger og andre, der kan bidrage til arbejdet med plasthandlingsplanen,” fortsætter miljøministeren.

Buddene vil blive vurderet og vil indgå i et katalog, som skal benyttes til inspiration i arbejdet med den kommende plasthandlingsplan. Deadline er den 28. februar 2018.

Opdateret.

Genrefoto: Bo de Visser / Freeimages

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.