Salling som læse- og skrivevenlig arbejdsplads

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – »Ordblinde kompenserer ofte for deres ordblindhed ved at være stærke til at kommunikere, løse komplekse problemstillinger, danne relationer og tænke innovativt, kreativt og visuelt. Det er kompetencer, der er guld værd på en enhver arbejdsplads, og der er et kæmpe potentiale i at fjerne barriererne, så styrkerne kan blive bragt endnu bedre i spil,« lyder det fra Salling Group.

Vitec MV, der er specialiseret i læse- og skriveteknologi til blandt andet ordblinde, har udviklet en ny certificering, der sætter fokus på læse- og skrivevenligheden i danske virksomheder. Det skriver Salling Group i en pressemeddelelse.

Ordblinde har ofte stærke kompetencer

Salling Group modtager, som den første af landets virksomheder, certificeringen for at gå nye veje i indsatsen for at fjerne barrierer for ordblinde medarbejdere. It-hjælpemidler, åbenhed og uddannelse af samtlige ledere i organisationen er nogle af de initiativer, der er med til at nedbryde fordomme og flytte fokus fra ordblindes udfordringer til ordblindes kompetencer.

»Ordblinde kompenserer ofte for deres ordblindhed ved at være stærke til at kommunikere, løse komplekse problemstillinger, danne relationer og tænke innovativt, kreativt og visuelt. Det er kompetencer, der er guld værd på en enhver arbejdsplads, og der er et kæmpe potentiale i at fjerne barriererne, så styrkerne kan blive bragt endnu bedre i spil,« siger Louise Gade, der er HR-direktør i Salling Group, og fortsætter:

»Med de initiativer vi har iværksat, ønsker vi at give ordblinde kolleger samme forudsætninger som deres kolleger for at få succes i deres arbejde.«

Netop den tilgang har vakt genklang hos Vitec MV:

»Vi lancerer landets første certificering af Læse- og skrivevenlige arbejdspladser, fordi vi mener, at alle mennesker har ret til de samme muligheder for at udvikle sig,« siger Hans-Erik Schou, der er adm. direktør i Vitec MV og begrunder valget af Salling Group således:

»Vi har mere end 30 års erfaring fra uddannelsesverdenen og erhvervslivet, og på begge områder ser vi, at læse- og skrivevenlighed gør en forskel – både for den enkelte og for virksomheden. Vi ser blandt andet en højere effektivitet, større arbejdsglæde og flere muligheder for kompetenceudvikling. I de her tider, hvor rekruttering og medarbejderfastholdelse er en betydelig udfordring, ønsker vi at slå et slag for, at mulighederne ligger lige for. Det handler om at få øje på dem – og det må man sige, at Salling Group har fået.«

Salling Group, der er er 100 procent ejet af Salling Fondene, driver føtex, Bilka, Netto, Salling stormagasiner og BR i Danmark.

Flytter fokus til ordblindes styrker

Bag certificeringen af Salling Group ligger en målrettet indsats for at komme fordomme om ordblindhed til livs, flytte fokus fra ordblindes udfordringer til ordblindes styrker og ikke mindst fjerne barrierer for læse- og skriveudfordrede kolleger.

Det gør Salling Group blandt andet ved at stille IntoWords til rådighed for sine medarbejdere og, gennem en intern kampagne med synlige rollemodeller og vidensportal, sætte fokus på ordblindes styrker og vigtigheden af åbenhed om ordblindhed. Samtidig bliver ledere klædt på til læse- og skrivevenlig ledelse og gruppens ansættelsesprocesser er blevet ændret, så de i dag har et langt mere styrkebaseret fokus.

Den officielle overrækkelse af certifikatet fandt sted på Salling Groups hovedkontor som optakt til den internationale ordblindeuge i uge 40.

Vitec MV står bag programmet IntoWords og træning af Salling Groups ledere, mens den øvrige del af kampagnen er tilblevet i tæt samarbejde med Ordblinde/dysleksiforeningen.

»Ordblindeforeningen har været en vigtig kilde til viden og sparring. Sammen med foreningen kortlagde vi, hvordan vi ikke blot kunne stille relevante it-hjælpemidler til rådighed, men også kunne tage både et virksomhedsansvar og samfundsansvar. Med sigte på at komme af med fordomme og skabe større åbenhed, så man som ordblind ikke skal gå og gemme sig, men i stedet kan folde sit potentiale ud,« siger Louise Gade.

98 procent af danske voksne siger, at de har behov for at kunne læse i deres job. Nutidens arbejdsfunktioner er oftest koblet op på en eller anden form for it-platform, hvad enten det drejer sig om kommunikation med kunder, lagerstyring, produktion, indkøb, registrering af arbejdsopgaver eller noget helt femte. Det kræver alt sammen skriftlige færdigheder, men ikke alle har de samme forudsætninger. (Kilde: Salling Group).

Øverst: Installering af læse-og skriveprogrammet IntoWords på for eksempel håndholdte skannere i butikkerne er ét af de tiltag, der har sikret Salling Group certificering som læse- og skrivevenlig arbejdsplads. (Foto: Salling Group). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.