Ret til tidlig pension for folk med lange arbejdsliv

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Regeringen støtter velfærdsaftalen og princippet om, at når vi lever længere, skal vi også arbejde længere. Men vores pensionssystem indeholder skævheder, efter at efterlønnen er blevet forringet. Det mener regeringen.

En ny ret til tidlig pension vil i 2022 give 38.000 mennesker med et langt og ofte hårdt fysisk arbejdsliv ret til at trække sig op til tre år tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

Retten til tidlig pension handler først og fremmest om at skabe et mere retfærdigt pensionssystem. Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Mulighed for en værdig tilbagetrækning ordentlig tid

Regeringen støtter velfærdsaftalen og princippet om, at når vi lever længere, skal vi også arbejde længere. Det er derfor, vi fortsat har råd til et stærkt og solidt velfærdssamfund.

Men vores pensionssystem indeholder skævheder, efter efterlønnen er blevet forringet, oplyser ministeriet.

Knap hver tredje ufaglærte og faglærte mellem 55 og 64 år oplever, at de er begrænset i deres arbejde på grund af smerter, og de lever i gennemsnit kortere tid end andre.

Derfor skal der indføres en ny ret til tidlig pension, så dem, der er begyndt tidligst på arbejdsmarkedet og ofte har haft hårde fysiske job, kan trække sig værdigt tilbage, inden de bliver helt nedslidte.

Regeringen lægger en model frem, som udelukkende er baseret på objektive kriterier. Dermed skal man ikke visiteres eller vurderes til ordningen.

Retten baserer sig på ens antal år på arbejdsmarkedet

Retten til tidlig pension baserer sig på antal år på arbejdsmarkedet frem til, at man fylder 61 år. Har man som 61-årig været på arbejdsmarkedet i 44 år, får man ret til at gå fra tre år før folkepensionsalderen, mens 42 og 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til at gå fra et eller to år før folkepensionsalderen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Eksemplet er vist for personer med folkepensionsalder på 67 år. (Illustration: Beskæftigelsesministeriet).
Eksemplet er vist for personer med folkepensionsalder på 67 år. (Illustration: Beskæftigelsesministeriet).

Der er tale om en ret, der giver 13.550 kroner om måneden i tidlig pension før skat. Det beløb nedsættes, hvis man har en pensionsformue på over to millioner kroner.

Man kan supplere det månedlige beløb med udbetalinger fra egen pensionsopsparing, uden at ydelsen sættes ned. Derudover får man mulighed for at arbejde og tjene op til 24.000 kroner om året (før skat) uden nedsættelse.

Læs også: Udspil: Ny ret til tidlig pension på bm.dk.

Med modellen forventes 38.000 personer at opnå ret til tidlig pension i 2022. Langt de fleste er ufaglærte og faglærte. Det skønnes, at 22.000 personer vil benytte retten til tidlig pension i 2022.

Af dem vil 6.000 personer komme fra beskæftigelse, mens resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster. På længere sigt, når langt færre har mulighed for at gå på efterløn, ventes syv ud af ti at komme fra beskæftigelse.

Skal ikke bevise over for kommunen, at man er nedslidt

Det skal hverken være sagsbehandlerens eller lægens vurdering, om man har ret til tidlig pension. Det skal alene være nogle objektive kriterier, oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S):

»Ret til tidlig pension skal skabe større retfærdighed i vores pensionssystem. Lige nu har danskere samme pensionsalder, uanset hvornår man er startet på arbejdsmarkedet, og hvilket arbejdsliv man har haft. Og det er ikke retfærdigt. Derfor vil vi indføre en ny ret til tidlig pension til dem, der er kommet tidligt ind på arbejdsmarkedet og har haft mange år med ofte fysisk hårdt arbejde,« siger Peter Hummelgaard og fortsætter:

»De skal kunne trække sig tilbage, inden smerterne bliver for stærke eller arbejdslivet for hårdt. Det manglede bare, at de også får nogle gode år som pensionist, når de har knoklet og betalt skat i så mange år. Vi har også lagt vægt på, at man ikke skal møde op hos kommunen for at bevise, at kroppen er ved at være slidt ned.«

Ret til tidlig pension skønnes at koste cirka tre milliarder kroner årligt og er fuldt finansieret.

På grund af corona-krisens betydning for dansk økonomi, lægger regeringen op til, at udgifterne til tidlig pension de første år finansieres af det økonomiske råderum. Fra 2023 foreslår regeringen, at udgifterne finansieres blandt andet gennem tilbagerulning af skattelettelser fra Forårspakke 2.0 for de allerhøjeste indkomster samt et samfundsbidrag fra den finansielle sektor.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Horsche / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.