Regeringen vil forhøje ældrechecken fra 2025

Artiklen er opdateret for 7 måneder siden.

Zand.News – »Cirka hver fjerde folkepensionist har en beskeden økonomi stort set uden indtægt og formue ved siden af pensionen, og dem ønsker vi at give en økonomisk håndsrækning,« lyder det fra regeringen.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) foreslår, at ældrechecken, som knapt 300.000 pensionister modtager én gang om året, forhøjes fra den 1. januar 2025 med 4.800 kroner. Forhøjelsen skal bidrage til at forbedre økonomien for folkepensionister med de laveste indtægter og formuer, og den finansieres via en ny passagerafgift på flyrejser. Det skriver Social-, Bolig- og Ældreministeriet i en meddelelse.

Skal finansieres af en passagerafgift på flyrejser

Forhøjelsen af ældrechecken er en del af regeringens udspil, Vejen til grøn luftfart, som blev præsenteret i Skatteministeriet den 9. november.

For at modtage ældrecheck er det en betingelse, at pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue ikke overstiger 95.800 kroner (2023-pl), og at pensionisten har en lav indtægt.

Modtagere af ældrecheck, der er gradueret efter indkomst, må maksimalt have en indtægt på 91.300 kroner om året for enlige ved siden af folkepensionen og 182.900 for samlevende (2023). Ældrechecken udgør i 2023 maximalt 19.200 kroner.

Vedtages forslaget vil knapt 300.000 folkepensionister med de laveste indtægter modtage en forhøjet ældrecheck fra den 1. januar 2025.

Forhøjelsen af ældrechecken finansieres af en passagerafgift på flyrejser, som forventes at give et provenu på cirka 1,2 milliarder kroner ved fuld indfasning i 2030. Provenuet fra passagerafgiften foreslås udover ældrechecken også anvendt til finansiering af bl.a. udbud af den første grønne indenrigsrute i 2025 og en hel grøn indenrigsflyvning senest i 2030.

Regeringen vil forhøje ældrechecken permanent

»For første gang i 10 år vil vi nu forhøje ældrechecken permanent. Vi ønsker, at alle folkepensionister uanset indtægter og formue får en værdig tredje alder med mulighed for en aktiv tilværelse med børn, børnebørn og venner,« siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og fortsætter:

»Cirka hver fjerde folkepensionist har en beskeden økonomi stort set uden indtægt og formue ved siden af pensionen, og dem ønsker vi at give en økonomisk håndsrækning.«

»Rynkerne i panden har det med at komme helt af sig selv, når vi bliver ældre. Kan vi fjerne bare et par af dem, der kan opstå ved økonomiske bekymringer, er vi kommet langt,« tilføjer ældreminister Mette Kierkgaard (M) og fortsætter:

»Når vi forhøjer ældrechecken – og forhøjer den permanent – holder vi hånden under de af vores ældre, der ikke har store formuer og indtægter. Så de, der har mindst, får bedre muligheder for få et ældreliv med lidt flere smil, lidt mere tryghed og lidt mere livsglæde.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Jaanalisette / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/fctc