Regeringen vil bekæmpe vanvidskørsel

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News ─ »Vanvidsbilister se frem til markant skærpede straffe,« siger justitsministeren. Det gælder blandt andet ved hensynsløs kørsel og ved hastighedsoverskridelser på mere end 100 procent ved kørsel med over 100 km/t.

Regeringen præsenterer i dag udspillet “Vanvidskørsel skal stoppes”, der skal styrke og løfte den nuværende indsats mod vanvidskørsel.

Udspillet indeholder ni initiativer, der blandt andet omfatter flere strafskærpelser, en udvidet mulighed for konfiskation af vanvidsbiler og kørekort samt en styrket indsats mod stråmænd ved leasing.

Myndighedernes nuværende indsats trænger til et løft

Gennem den seneste tid har der været en række skrækkelige eksempler, hvor personer uden omtanke kører vildt, ustyrligt og over dobbelt så hurtigt som tilladt i tæt befærdede områder.

Der er tale om en hensynsløs adfærd, der udsætter menneskers liv for fare, og som i enkelte tilfælde har haft fatale konsekvenser. Myndighedernes nuværende indsats trænger til et løft med flere stærke redskaber til effektivt at få sat ind mod vanvidskørsel. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Justitsminister Nick Hækkerup (S), transportminister Benny Engelbrecht (S) og skatteminister Morten Bødskov (S) fremlægger derfor et nyt udspil i dag.

Minister: »Bundegoistisk, meningsløs og livsfarlig adfærd«

Med ni målrettede tiltag vil regeringen styrke myndighedernes muligheder for at sætte hurtigt og hårdt ind mod vanvidskørsel og sikre trygheden på de danske veje. Vanvidskørsel skal stoppes.

»Vanvidskørsel er bundegoistisk, meningsløs og livsfarlig adfærd, som i for lang tid har fundet sted på de danske veje. Derfor skal biler brugt til vanvidskørsel som hovedregel fremover beslaglægges på stedet, og bilistens kørekort skal inddrages med det samme,« siger justitsminister Nick Hækkerup og fortsætter:

»Uanset ejerforhold. I den forbindelse har vi nu lavet en fast definition af, hvad vanvidskørsel er, så der ikke nogen tvivl om, hvornår politiet skal beslaglægge biler og inddrage kørekort. Herudover kan vanvidsbilister se frem til markant skærpede straffe. Vi skal have trygheden tilbage på vejene – vanvidskørsel skal stoppes.«

Initiativerne er opdelt i to fokusområder:

  • Vanvidsbiler skal væk fra gaden. Biler anvendt til vanvidskørsel skal fremover i videst muligt omfang beslaglægges af politiet med det samme, uanset hvem der ejer bilen, så bilerne senere kan konfiskeres og bortauktioneres. Samtidigt skal der sættes ind mod anvendelsen af stråmænd ved leasing, der gør det for let for folk at snyde sig adgang til en bil.
  • Skærpede straffe ved vanvidskørsel. Farligheden og alvoren ved vanvidskørsel skal afspejles i de udmålte straffe. Der skal sendes et tydeligt signal om, at samfundet ikke vil acceptere, at gader og veje bliver usikre og utrygge steder at færdes, og derfor skal straffen skærpes ved høje hastighedsforseelser, ved kørsel efter frakendelse af førerretten som følge af vanvidskørsel og ved ulovlig kapkørsel og chikanekørsel, der hindrer politiets arbejde.

Vanvidskørsel omfatter alt fra drab til hensynsløs kørsel

Vanvidskørsel omfatter følgende forseelser, der må anses for særligt alvorlige og med en særlig høj farlighed:

  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.)
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.)
  • Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252)
  • Særlig hensynsløs kørsel
  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel med over 100 km/t
  • Kørsel med mindst 200 km/t uanset hastighedsgrænsen
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Darwel / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.