Politiet holder øje med uopmærksomme trafikanter

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – En undersøgelse viser, at 7,8 procent foretager distraherende handlinger såsom at tale i håndholdt eller håndfri mobiltelefon, indstille GPS, spise, drikke eller lignende under kørslen.

I uge 47, hvilket vil sige fra mandag den 16. november 2020, kontrollerer politiet uopmærksomme trafikanter på vejene i hele landet.

Det sker samtidig med, at en landsdækkende kampagne opfordrer flere til at køre bil, når de kører bil. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Kort uopmærksomhed er nok til at overse en trafikant

Uopmærksomhed og manglende orientering er årsag til hver anden dødsulykke i trafikken.

For at få flere til at holde fokus på trafikken, sætter landets 12 politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol fra mandag den 16. november 2020 til søndag den 22. november 2020.

»Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt,« siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter:

»For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge.«

Folk taler i telefon, indstiller GPS, spiser og drikker

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har gennemført en undersøgelse i hele landet i 2019, hvor man på by-, lande- og motorveje har observeret, hvad 20.000 trafikanter foretager sig bag rattet.

Undersøgelsen viser, at 0,8 procent af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel taler i håndholdt mobiltelefon, mens bilen er i fart.

Undersøgelsen viser også, at det særligt blandt de tunge køretøjer, især lastbiler, er et problem. Blandt lastbilchauffører taler 2,7 procent i håndholdt mobiltelefon.

Brugen af håndholdt mobiltelefon under kørsel er faldet siden en tilsvarende undersøgelse i 2017, hvor 1,0 procent af alle førere af personbil og 3,8 procent af lastbilchauffører talte i håndholdt mobiltelefon.

Herudover viser undersøgelsen, at 7,8 procent af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel foretager en såkaldt distraherende handling, så for eksempel at tale i håndholdt eller håndfri mobiltelefon, indstille GPS, spise, drikke eller lignende.

Alt for mange erhvervschaufførerne holder ikke fokus

Hvor cirka 8 procent af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, når de kører på vejene, så er det tilsvarende tal for de tunge køretøjer (især lastbiler) mere end dobbelt så stort, nemlig 18,7 procent, viser observationerne fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Den samlede mængde distraherende handlinger er altså steget med 2 procentpoints siden den tilsvarende undersøgelse i 2017 for både førere af person-/varebiler og med 4 procentpoints for førere af lastbiler.

»Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter. Men ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste,« siger politiassistent Christian Berthelsen og fortsætter:

»Det er derfor særligt vigtigt, at erhvervschaufførerne holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der tager deres opmærksomhed fra trafikken.«

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Rådet for Sikker Trafik). PM/red.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.