Omfanget af online-kvindehad skal afdækkes

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Minister: Det er et demokratisk problem, når særligt kvinder udsættes for hatespeech og seksuelle krænkelser på sociale medier og dermed trækker sig fra politiske diskussioner.

Nordisk Ministerråd afsætter 700.000 kroner til at undersøge særlige internetfora, hvor primært unge mænd samles i en modkultur om modstand af ligestilling, og i hvor høj grad den modkultur siver over i mainstream-internetkultur. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet.

Unge mænd opildner hinanden til modstand mod ligestilling

I november 2018 gik en ung mand ind i et yoga-studie i byen Tallahassee i Florida, USA. Han skød seks kvinder. To af dem døde.

Det var noget, den unge mand havde planlagt over længere tid og han udtalte i forbindelse med angrebet, at “hvis jeg ikke kan finde en anstændig kvinde at leve sammen med, vil jeg finde mange uanstændige kvinder at dø sammen med.”

Drabsmanden fra Tallahassee er et eksempel på det kvindehad, som findes i visse internetfællesskaber på for eksempel 4chan, 8chan og Reddit. Nu afsættes der 700.000 kroner til at undersøge fænomenet i de nordiske lande.

»Som en del af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020, igangsætter jeg nu en undersøgelse af internetfora, hvor særligt unge mænd opildner hinanden til modstand mod ligestilling og kvinders rettigheder, og hvor seksuelle krænkelser og vold mod kvinder legitimeres,« siger minister for ligestilling, Mogens Jensen (S), og fortsætter:

»Vi vil undersøge, hvor udbredt denne modkultur er i de nordiske lande. Hvad der foregår i debatterne på nettet. Og hvorvidt disse internetfora flyder over og påvirker mere almindelige sociale medier, og dermed også påvirker andre unge mænds holdninger til kvinder og ligestilling.«

Demokratisk problem at især kvinder udsættes for hatespeech

Med #MeToo-bevægelsen blev der sat øget fokus på seksuelle krænkelser overalt i samfundet, og bevægelsen gav kvinder mulighed for at beskrive og klage over de overgreb, de oplever.

Det har dog også givet anledning til, at nogle mænd føler, at mænd mister deres position i samfundet, skriver ministeriet.

»Norden skal være et samfund, hvor alle – både kvinder og mænd – har fri og lige adgang til at deltage i den offentlige debat, også når den foregår på nettet,« siger Mogens Jensen og fortsætter:

»Derfor er det både et demokratisk problem og et ligestillingsproblem, når særligt kvinder udsættes for hatespeech og seksuelle krænkelser på sociale medier, og som resultat for eksempel trækker sig fra politiske diskussioner eller ikke føler, de kan udfolde sig frit.«

Undersøgelsen sættes i gang i begyndelsen af 2020 og skal afdække, hvilke unge mænd der færdes i udvalgte fora, og hvordan disse fora på internettet former og forstærker unge mænds holdning til og forståelse af ligestilling.

Undersøgelsen skal desuden belyse fænomenets omfang og sammenhænge med mainstream-internetkultur og ventes færdig i september 2020.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Kagenmi / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.