Større besætninger på Søværnets skibe

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.News – Der skal ansættes 130 medarbejdere til Søværnets skibe i Thetis-, Diana- og Iver Huitfeldt-klassen. Det betyder flere søfolk på skibene i både Korsør og Frederikshavn.

I løbet af de næste år styrker Søværnet besætningerne på flere af Forsvarets skibstyper, så skibenes potentiale bedre kan udnyttes, og så belastningen på medarbejderne mindskes.

Det betyder flere søfolk på skibene i Korsør og Frederikshavn. Det skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Større besætninger skal øge skibenes operative effekt

Hver dag året rundt er Søværnets skibe på havet for blandt andet at håndhæve dansk suverænitet, gennemføre farvandsovervågning, udføre redningsaktioner, bekæmpe miljøforurening eller er indsat i internationale operationer i samarbejde med alliancepartnere.

For bedst muligt at kunne løse de opgaver er det besluttet, at der skal ansættes flere folk i Søværnet, så der kommer flere besætninger til flere skibstyper. Samtidig skal størrelsen på besætningerne på flere skibstyper være større.

»At besætningerne bliver større gør, at skibenes operative effekt øges,« siger kontreadmiral Torben Mikkelsen, der er chef for Søværnskommandoen, og fortsætter:

»Populært sagt så kan skibene mere, end der er folk til at håndtere. Ved at øge besætningerne bliver vi ganske enkelt bedre til at udnytte kapaciteten af skibene.«

Søfolkene skal findes ved intern og ekstern rekruttering

Frem mod 2023, eller så hurtigt som det kan lade sig gøre, vil der blive ansat omkring 130 medarbejdere til Thetis-, Diana- og Iver Huitfeldt-klassen.

I fregatterne bliver besætningerne gjort større. I inspektionsskibene bliver der tilført en besætning, og besætningerne gøres større, end de er i dag. Og i patruljefartøjerne tilføjes der en besætning til de eksisterende.

Søfolkene skal findes ved både intern rekruttering fra Forsvaret og øget rekruttering generelt. Det betyder blandt andet, at antallet af værnepligtige i Frederikshavn øges med 40 procent frem til 2021.

Erfaringsmæssigt tegner cirka 45 procent af Søværnets værnepligtige en kontrakt med Søværnet efter afsluttet værnepligt.

Medarbejdere fra resten af Forsvaret og Beredskabsstyrelsen – herunder nuværende og tidligere værnepligtige – får med de nye stillinger endnu bedre mulighed for fastansættelse i Søværnet.

Behov for at sømænd kan planlægge sine hjemmeperioder

Foruden en bedre evne til at udnytte kapaciteten vil effekten af at ansætte mere personel på skibene også medføre en reduktion af den aktivitetsmæssige belastning, der er på besætningerne.

Der er ganske enkelt blevet trukket for store veksler på de nuværende besætninger.

»Blandt andet på grund af mange sejldage har vi igennem flere år oplevet en øget belastning af besætningerne,« siger chef for Søværnskommandoen, Torben Mikkelsen, og fortsætter:

»Den udfordring adresserer vi nu, når vi øger antallet af besætninger samtidig med, at vi laver større besætninger. Der er ganske enkelt behov for, at den enkelte sømand kan planlægge den tid, der er i hjemmeperioderne uden at være usikker på, om den pågældende så skal ud og “fylde huller” på de skibe, hvor der er mangler.«

Øverst: Flådestation Korsør (arkivfoto). (Foto: Forsvaret). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.