Nye vaner fører til et fald af sygdom – men

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Kun 18 procent vælger oftere at arbejde hjemme eller melder sig syg ved sygdom. Og blandt forældrene er det kun 22 procent, der oftere vælger at holde deres barn hjemme.

En ny undersøgelse viser, at vi er blevet bedre til have en god hygiejne. Vi har lært at vaske hænder oftere og nyse i albuen på grund af COVID-19, men vi er stadig tilbøjelige til at møde på arbejde med symptomer på sygdom.

Sundhedsstyrelsen lancerer en ny landsdækkende kampagne, som sætter fokus på at holde fast i de gode hygiejne-rutiner, der ikke kun beskytter mod COVID-19, men også mod en lang række andre smitsomme sygdomme. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Nye vaner har medført et fald af smitsomme sygdomme

Gennem det sidste halvandet år har COVID-19 påvirket vores måde at leve på. Både når vi går på arbejde, og når vi er hjemme. Det gælder også vores forhold til hygiejne, hvor et stort flertal vurderer, at COVID-19-pandemien har gjort os mere opmærksomme på, at god hygiejne er vigtig for at undgå smittespredning i samfundet.

En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at vi vasker hænder oftere, vi er blevet bedre til rengøring, og vi er også blevet bedre til at nyse og hoste i albuen. Det øgede fokus på hygiejne og vores nye vaner har blandt andet medført et fald i forekomsten af smitsomme sygdomme, som hvert år koster mange sygedage for både børn, forældre og personale.

»Vores nye vaner gør os simpelthen mindre syge – det er meget positivt,« siger Bolette Søborg, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen, og fortsætter:

»Og holder vi fast i de gode rutiner, så er det en effektiv måde at mindske smitte. Ikke blot med COVID-19, men også en række andre smitsomme sygdomme som eksempelvis forkølelse, influenza og halsbetændelse. Alle sammen sygdomme der særligt cirkulerer i de kolde måneder.«

Bliv hjemme ved sygdom og bryd smittekæden

Næsten alle i undersøgelsen siger, at de har tillagt sig bedre hygiejne-rutiner, men undersøgelsen viser samtidig, at der er plads til forbedringer.

Det gælder for eksempel rådet om at blive hjemme ved sygdom. På spørgsmålet om, om coronapandemien har ændret ved deres vaner, har kun 18 procent af danskerne svaret, at de oftere vælger at arbejde hjemme eller melder sig syg ved sygdomssymptomer. Og blandt forældrene er det kun 22 procent, der oftere vælger at holde deres barn hjemme fra institution ved sygdomssymptomer.

»Ved at blive hjemme ved sygdom bryder vi smittekæden og sikrer, at vores kollegaer – eller de andre børn i institutionen – ikke bliver syge. Vi skal have skabt nye rutiner og en kultur, som gør det mere acceptabelt at blive hjemme ved sygdom,« siger Bolette Søborg og fortsætter:

»Undersøgelsen viser, at vi går på arbejde med symptomer, fordi vi ikke vil belaste vores kollegaer. Det er sympatisk, men samtidig også den indstilling, vi sammen skal gøre op med. Man er ingen helt, hvis man møder syg op på arbejdet og smitter det halve af arbejdspladsen.«

Ren Rutine med fem konkrete råd fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens nye kampagne skal motivere og inspirere udvalgte målgrupper til bedre hygiejne gennem et fokus på vores vaner og rutiner.

De fem konkrete hygiejneråd fra Sundhedsstyrelsen er omdrejningspunktet:

  • Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer på sygdom.
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
  • Gør rent ofte, særligt overflader som mange rører ved.
  • Luft ud ofte og skab gennemtræk.
  • Nys og host i ærmet.

Kampagnen “Ren Rutine” har i uge 36-38 fokus på skoler og dagtilbud samt på forældre til børn i alderen 0-15 år. Senere på året kommer der også en kampagneindsats målrettet andre målgrupper.

Se kampagnen “Ren Rutine” på: sst.dk.

Øverst: Genrefoto. (Open Clipart / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.