Nye regler for hjemmearbejde og skærmarbejdspladser

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Fremover vil særlige skærmregler for hjemmearbejdspladser først gælde efter mere end to dages regelmæssigt skærmarbejde.

Der er bred politisk opbakning til nye regler for hjemmearbejde. Fremover vil særlige skærmregler først gælde efter mere end to dages regelmæssigt skærmarbejde, og i højere grad tilgodese ansatte med skiftende arbejdssteder. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

En dag ændres nu til mere end to dage om ugen

Torsdag den 3. februar var alle Folketingets partier inviteret til møde i Beskæftigelsesministeriet til en drøftelse af nye regler for hjemmearbejde. På mødet blev regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative enige om en ny model for de arbejdsmiljøregler, der gælder ved hjemmearbejde.

I dag gælder en række særlige krav til indretning af såkaldte “skærmarbejdspladser”. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt, når arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge.

De regler bliver nu lavet om. Det sker med henblik på at gøre reglerne mere tidssvarende, så de imødekommer, at stadig flere mennesker har skiftende arbejdssteder.

Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.

De nye regler forventes at kunne træde i kraft i slutningen af april 2022.

Hensyn til ansatte med skiftende arbejdspladser

»Jeg er glad for, at vi nu har fundet en politisk og afbalanceret løsning, som både giver mere fleksibilitet og tager hensyn til arbejdstagere med skiftende arbejdspladser,« siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og fortsætter:

»Med denne løsning gør vi nu reglerne for hjemmearbejde mere tidssvarende, så de afspejler dagens arbejdsmarked, hvor arbejdet for visse medarbejdertyper kan udføres mange forskellige steder og ikke kun på kontoret.«

Den ansatte må fortsat anvende sit eget skrivebord

Når de særlige skærmregler gælder, må den ansatte – ligesom i dag – godt bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder gældende krav (såsom justerbar stol og adskilt skærm og tastatur) i vejledningen om skærmarbejde.

Hvis den ansattes eget udstyr ikke opfylder kravene, skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for den ansatte. Det kan arbejdsgiveren gøre ved, at den ansatte får arbejdsudstyr som for eksempel computer, skærm, tastatur, mus, stol og lampe fra arbejdspladsen med hjem.

Med fortolkningen “mere end to dage om ugen” kan der være lønmodtagere, som ikke vil være omfattet af særreglerne på hverken deres faste arbejdssted eller hjemme, fordi de måske arbejder to dage på deres faste arbejdssted, to dage hjemme og én dag et tredje sted.

Derfor etableres i tillæg en opsamlingsmodel, som har hjemmearbejdspladsen som udgangspunkt. Det indebærer en helhedsvurdering af det samlede skærmarbejde på hjemmearbejdspladsen, kontorarbejdspladsen og de skiftende arbejdssteder, som vil kunne udløse en skærmarbejdsplads efter de særlige regler i skærmbekendtgørelsen på hjemmearbejdspladsen, hvis der samlet set udføres skærmarbejde på skærmarbejdspladserne mere end to dage om ugen, medmindre der allerede er etableret en skærmarbejdsplads på kontorarbejdspladsen eller det skiftende arbejdssted.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Mactrunk / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.