Nu slår politiet ned på cyklister og knallertkørere

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – I løbet af ugen gennemfører politiet en målrettet indsats mod cyklister og knallertkørere, der tager unødvendige chancer i trafikken og har en risikobetonet adfærd.

Bløde trafikanter udgør en betydelig del af de dræbte og tilskadekomne i trafikken, og de er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker.

Derfor gennemfører politiet i perioden fra den 21. januar til den 27. januar 2019 en målrettet indsats mod cyklister og knallertkørere. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Risikobetonet adfærd hos knallertkørere og cyklister

I 2017 blev 27 cyklister og 9 knallertførere dræbt i trafikken, hvor yderligere 766 cyklister og 292 knallertførere kom til skade. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag.

Hvis knallerter kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og gangstier, hvor støjgener også er en faktor, som er til irritation for omkringboende.

Hvorfor denne indsats mod cyklister og knallerter?

  • Bløde trafikanter er mere udsat for alvorlige skader eller død i ulykker.
  • Nogle cyklister og knallertkørere kører over for rødt lys, kører på fortove i fodgængerfelter og tager ikke hensyn til andre trafikanter.
  • Ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og andre.
  • Ulovlige knallerter skaber utryghed på gangstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj.

(Arkivfoto: Niclas Jessen / Rigspolitiet).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.