Nu må folkepensionister tjene flere penge

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Nu bliver der bedre muligheder for at tjene penge ved siden af folkepensionen. Dertil kommer muligheden for at få en skattefri præmie.

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som giver pensionister bedre muligheder for at tjene penge ved siden af deres folkepension og samtidig få en præmie for det. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Højere bundfradrag for indtægt fra arbejde

Lovforslaget udmønter dele af den tidligere regerings “Aftale om ret til seniorpension for nedslidte” og forhøjer bundfradraget for folkepensionisters indtægt ved personligt arbejde fra 100.008 kroner til 122.004 kroner om året.

Samtidig bliver folkepensionister og førtidspensionister i mindre grad modregnet i deres indkomst, hvis deres ægtefælle eller samlevende arbejder.

Derudover kan seniorerne fremover få en skattefri præmie på 42.000 kroner i stedet for 30.000 kroner, hvis de arbejder 30 timer om ugen i gennemsnit det første år efter, at de når folkepensionsalderen.

Hvis de arbejder 30 timer i gennemsnit i det andet år efter, at de når folkepensionsalderen, har de nu udsigt til en skattefri præmie på 25.000 kroner.

Første skridt til at blive på arbejdsmarkedet

»Det er glædeligt, at flere seniorer fortsætter med at arbejde ved siden af pensionen. Det her er første skridt i rækken for at dem, der kan og vil, bliver på arbejdsmarkedet så længe, de har lyst,« siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og fortsætter:

»Den stigende pensionsalder betyder samtidig, at det også vigtigt, at vi finder en løsning for dem, som ikke kan. Dem, der tidligt er trådt ind på arbejdsmarkedet og har haft et hårdt arbejdsliv skal have mulighed for tidlig tilbagetrækning, og det er det, regeringen arbejder på og vil fremlægge en model for næste år.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Jacob Lund / iStock). PM/rk.

I samarbejde med
Zand.News

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.