Nu må du snart køre på motorløbehjul

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Zand.News – Folketinget vil lave en forsøgsordning med motoriserede løbehjul og skateboards, så det bliver lovligt at køre på offentlig vej.

På et møde med partierne i Transportudvalget har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) fået opbakning til at sende de to nye forsøgsordninger med motoriserede løbehjul og selvbalancerende køretøjer samt motoriserede skateboards i offentlig høring.

Positive tilkendegivelser til to nye forsøgsordninger

I dag er det ikke tilladt at bruge motoriserede løbehjul og selvbalancerende køretøjer som for eksempel segboards og uniwheels samt motoriserede skateboards på færdselslovens område – heller ikke selvom interessen for disse nye transportmidler er stigende.

Det vil ministeren og Folketingets partier lave om på. Med afsæt i den ændring af færdselsloven, som et enigt Folketing vedtog i december sidste år, har udvalgets medlemmer derfor i dag givet deres positive tilkendegivelser til, at ministeren kan sende de to nye forsøgsordninger i offentlig høring.

Folketinget vil skabe en ny mobilitet i Danmark

»Jeg har i dag drøftet forsøgsordningerne med transportordførerne, og det glæder mig, at vi er enige om at sende ordningerne i offentlig høring. Det er nemlig vigtigt, at vi lytter til de borgere, organisationer og interessenter, som kan blive berørt af ordningen, for de nye transportmidler vil skabe en helt ny mobilitet i Danmark,« fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Bekendtgørelserne bliver sendt i offentlig høring den 8. oktober 2018.

Fakta om forslaget til forsøgsordningen for motoriserede løbehjul:

 • Kørsel med motoriserede løbehjul skal foregå på cykelstien.
 • Der gælder samme krav til lygter og reflekser for motoriserede løbehjul, som der gør til cykler. Dog skal lygterne altid være tændt under kørsel på et motoriseret løbehjul – også uden for lygtetændingstiden.
 • Motoriserede løbehjul må i forsøgsordningen kunne køre maksimalt 20 km/t ved egen kraft.
 • Motoriserede løbehjul er – ligesom den almindelige cykel – underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.
 • Førere af et motoriseret løbehjul skal være fyldt 15 år.
 • Motoriserede løbehjul må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.
 • Færdselslovens bestemmelser om forsikring, spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af motoriserede løbehjul.

Fakta om forslaget til forsøgsordningen for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards:

 • Kørsel med selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må kun ske på strækninger, hvor der er anlagt cykelsti og skal i disse tilfælde føres på cykelsti.
 • På veje inden for tættere bebygget område, som har en hastighedsgrænse på højest 50 km/t, må køretøjerne dog føres på vejen, hvis der ikke er anlagt cykelsti.
 • Ved kørsel i lygtetændingstiden skal et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard eller føreren heraf være udstyret med de samme lygter og reflekser som en cykel.
 • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må i forsøgsordningen kunne køre maksimalt 20 km/t ved egen kraft.
 • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards er – ligesom den almindelige cykel – underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.
 • Førere af et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard skal være fyldt 15 år.
 • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.
 • Færdselslovens bestemmelser om forsikring, spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards.

Genrefoto: JayMantri / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.