Nu kommer der skrald på skoleskemaet

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand News – »Affald hører ikke til i naturen, og fremtidens generationer kan være med til at gøre en stor forskel,« lyder det fra miljøministeren. Derfor skal elever blive klogere på skrald, når de er i skole.

Nyt koncept fra Miljøministeriet hjælper skoler med at gøre børn og unge klogere på, hvorfor affald i naturen er et problem.

Med SkraldeSafari får elever mere viden om forskellige typer affald, nedbrydningstid og sortering gennem leg og læring.

»Affald hører ikke til i naturen, og fremtidens generationer kan være med til at gøre en stor forskel,« siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

»Naturen skal være natur – ikke skraldespand«

Cigaretskod, chipsposer og slikpapir er blandt trofæerne, når skoleelever fremover drager på safari i det lokale vildnis for at finde og indsamle skrald.

SkraldeSafari er udviklet af Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen, og målgruppen er folkeskolernes indskoling – og mellemtrin. Formålet er at gøre børn klogere på, hvorfor affald i naturen er et problem.

»Naturen skal være natur – ikke skraldespand. Henkastede plastikposer, slikpapir og tomme dåser skader dyrene og forurener vores miljø,« siger miljøminister Lea Wermelin og fortsætter:

»Affald hører ikke til i naturen, og fremtidens generationer kan være med til at gøre en stor forskel. Med det nye koncept “SkraldeSafari” kan børn og unge blive klogere på, hvorfor affald i naturen er et problem samtidigt med, at det er sjovt.«

Konceptet rummer leg, læring og undervisning

SkraldeSafari-konceptet rummer både leg, læring og konkret vejledning til at indsamle affald, og det er lige til at gå til som undervisningsmateriale for lærere eller til en fælles aktivitet for frivillige foreninger.

Ved at engagere børn og unge i affaldsindsamlinger får de en tidlig og udvidet opmærksomhed på affald, samt et positivt engagement i affaldshåndtering.

»Vi ved, at børn og unge generelt er optaget af affald i naturen, og at de også ser problemerne i deres egne lokalområder. Men som mange af os andre, skal de lige have et skub for også at gøre noget ved det. Får de det i for eksempel skolen eller foreningsregi, så tyder meget på, at de er mere tilbøjelige til at deltage i flere affaldsindsamlinger,« siger Niels Holm Jensen, der er post.doc. og adfærdsforsker ved Aarhus Universitet.

Mulighed for at fremelske den bæredygtige kultur

Lærer Mikkel Riisbjerg Thomasen og pædagog Michael Svane fra Vibeskolen afd. Aunslev, som har været med til at teste konceptet, mener det har været en fantastisk lejlighed til netop at få fremelsket den bæredygtige kultur hos eleverne.

»Elever og forældre har fra start vist stort engagement, initiativ og ikke mindst begejstring for at tage del i projektet. Glæden ved at gøre en forskel har været tydelig at mærke på børnene, der gladeligt har fortalt om, hvordan de holder naturen ren i fritiden, får sorteret og talt med deres forældre om rigtigt og forkert, når det kommer til håndtering affald,« siger Mikkel Riisbjerg Thomasen og Michael Svane.

Alle materialerne til SkraldeSafari er klar til at tage i brug med det samme og består af:

  • Invitation til børnene/de unge
  • Information til forældrene
  • Fremgangsmåde og huskeliste
  • Uddelingsark til selve affaldsindsamlingen
  • Tidslinje-plakat (A3)
  • Læringsmateriale.

Materialet kan findes på Plastikviden.dk fra den 22. september 2021.

“Tak for ingenting…” skal mindske mængden af affald

SkraldeSafari er en del af den større kommunikationsindsats “Tak for ingenting…”, som skal mindske mængden af plastik og andet affald i naturen.

“Tak for ingenting…” udføres af tre myndigheder under Miljøministeriet, Transportministeriet og Forsvarsministeriet, nemlig Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet og Søværnskommandoen.

Det Nationale Plastikcenter er forankret i Miljøstyrelsen og etableret med det formål, at styrke samarbejde og viden om bæredygtig brug af plastik blandt organisationer, virksomheder og borgere i Danmark.

SkraldeSafari er udviklet for Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen på baggrund af adfærdsanalyser, interessentinvolvering og test på blandt andet skoler.

“Tak for ingenting… i naturen” er suppleret med en tilskudspulje, “Strandoprydningspuljen”, hvor der kan søges tilskud til aktiviteter, der bidrager til at fjerne plastik og andet affald fra de danske strande. Puljen er åben for ansøgning indtil 25. oktober. Læs mere på: Miljøstyrelsens hjemmeside.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Lukasz Jac / Freeimages). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.