Vil du gerne være kandidat til Ældrerådet?

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse News – Hvis du er 60 år, kan du overveje at stille op som kandidat til Ældrerådet i Slagelse Kommune. Så kan du være med til at gøre en forskel.

Du har nu muligheden for at gøre en forskel for kommunens ældre borgere ved at blive en del af Ældrerådet. Det kræver kun, at du er 60 år – og bliver valgt. Det oplyser Slagelse Kommune i en nyhedsmeddelelse.

Ældrerådet er de ældres direkte talerør til byrådet

Ældrerådet består af op til 15 medlemmer, der agerer direkte talerør til byrådet for borgere i Slagelse Kommune, der er fyldt 60 år.

Den 16. november skal der vælges nye medlemmerne af rådet for de kommende fire år.

Ældrerådet er en vigtig samarbejdspartner for kommunens politikere og kan komme med input til beslutninger, der vedrører ældre borgere.

Det kan for eksempel være kommunale budgetter og aktiviteter, trafik og boligforhold, pleje og omsorg, genoptræning med mere.

Meld dig som kandidat senest den 1. oktober 2021

For at stille op skal du være fyldt 60 år senest den 16. november 2021. Desuden skal du bo i Slagelse Kommune. Fristen for at stille op er den 1. oktober 2021.

Læs mere om valget til Ældrerådet på: aeldreraadet.slagelse.dk.

Alle kommuner skal have et ældreråd eller seniorråd

Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller seniorråd. Ældrerådet skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører ældre borgere i kommunen.

Ældrerådets arbejdsopgaver:

  • Medvirke aktivt i udformningen af politik, som vedrører ældre i Slagelse Kommune.
  • Rådgive og styrke politikernes beslutningsgrundlag.
  • Formidle viden til politikerne og forvaltningen om ældres vilkår i kommunen.
  • Deltage i dialogmøder og komme med idéer til politikere og forvaltning.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Horsche / iStock). NM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.