Nationalbanken dropper 1000-kronesedler

Artiklen er opdateret for 7 måneder siden.

Zand.News – Nationalbanken har i fælles forståelse med erhvervsministeren (S) besluttet, at den nye seddelserie ikke kommer til at indeholde en 1000-kroneseddel. Derfor udgår 1000-kronesedlen som betalingsmiddel, og det gør ældre sedler også.

Der er fortsat brug for kontanter i Danmark. Derfor vil Nationalbanken udvikle en ny seddelserie. Men både 1000-kronesedler og ældre sedler udgår og bliver ugyldige som betalingsmiddel. Det oplyser Nationalbanken i en pressemeddelelse.

Gamle sedler tilbage til 1944 er stadig gyldige

»For at sikre, at kontanter også fremover er et sikkert og effektivt betalingsmiddel, må pengesedlernes udformning og sikkerhedselementer være på forkant med den teknologiske udvikling. Det er det, vi vil sikre med en ny seddelserie, og det er helt i tråd med, at der historisk er blevet udviklet nye serier, i takt med at teknologien har udviklet sig,« siger nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.

Forud for udstedelsen af den nye seddelserie har Nationalbanken i fælles forståelse med erhvervsministeren besluttet at udfase alle ældre pengesedler udstedt før 2009. Tidligere har der i Danmark ikke været praksis for, at ældre sedler er blevet ugyldige, i takt med at nye er kommet til.

Det betyder, at gamle sedler helt tilbage til 1944 stadig er gyldige betalingsmidler i dag. I praksis kan det dog være vanskeligt for borgere at benytte sedlerne som betalingsmiddel, da blandt andet butikspersonale ofte ikke er trygge ved at tage imod sedler, som de ikke genkender, ligesom nogle ældre sedler heller ikke kan indskydes i kontantautomaterne.

»De gamle sedler er vanskelige at håndtere for detailhandlen og for bankerne, fordi sedlerne ikke lever op til nutidens standarder. Derfor har vi besluttet, at det er mest hensigtsmæssigt at tage de gamle sedler ud af cirkulation. Når den nye seddelserie sendes på gaden i 2028-29, vil også den nuværende serie med broer og oldtidsfund blive udfaset efter en periode, så vi kun har én gyldig seddelserie,« siger Christian Kettel Thomsen.

Som borger har man god tid til at indlevere de gamle sedler, da de først bliver ugyldige som betalingsmiddel i Danmark efter 31. maj 2025.

1000-kronesedlen anvendes også af kriminelle

Nationalbanken har i fælles forståelse med erhvervsministeren, Morten Bødskov (S), også besluttet, at den nye seddelserie ikke kommer til at indeholde en 1000-kroneseddel. Derfor udgår 1000-kronesedlen også som gyldigt betalingsmiddel efter 31. maj 2025.

Kontanter anvendes i dag til cirka 10 procent af betalingerne i fysiske butikker, og 90 procent af alle betalinger med kontanter i butikkerne er på under 500 kroner. Hvidvaskreglerne forbyder samtidig større kontante betalinger. 1000-kronesedlen er derfor ikke vigtig for borgernes mulighed for at bruge kontanter til betalinger.

Samtidig vurderer blandt andet politiet, at 1000-kronesedlen i højere grad end andre sedler anvendes i forbindelse med økonomisk kriminalitet af forskellig karakter. Regeringen har i den forbindelse oplyst, at den vil fremsætte lovforslag om at nedsætte kontantgrænsen fra de nuværende 20.000 kroner til 15.000 kroner.

»Med danskernes ændrede betalingsvaner er der ikke længere brug for 1000-kronesedlen, og i praksis kan den endda være svær at anvende til betalinger. Og så lytter vi naturligvis også til de bekymringer og ønsker, der er fra politiet, den finansielle sektor og detailhandlen i forhold til 1000-kronesedlen,« siger Christian Kettel Thomsen.

Frem til og med 31. maj 2025 kan 1000-kronesedlen fortsat anvendes i butikkerne eller indsættes i pengeautomater og egen bank i overensstemmelse med reglerne for hvidvask.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Jaanalisette / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/1n0d