Mere meningsfuld indsats for borgere i ressourceforløb

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Beskæftigelsesministeren sætter ind med et initiativ, der skal give kommunerne en saltvandsindsprøjtning til at hjælpe flere borgere, som er i ressourceforløb.

Et nyt initiativ skal sikre, at borgere i ressourceforløb modtager en jobrettet indsats og får en større medindflydelse på deres forløb. Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Udfordringer med at skabe en meningsfuld og jobrettet indsats

Der er afsat 83 millioner kroner for at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job. Et nyt initiativ, som kaldes “Bedre indsats for borgere i ressourceforløb”, får 68 millioner kroner.

Samtidig lægges der op til at bruge 15 millioner kroner på en udvidelse af indsatsen i “Udvikling i fleksjob II”.

Evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob peger på, at der er særlige udfordringer med at give borgere i ressourceforløb en meningsfuld og jobrettet indsats.

Blandt andet får kun 2 ud af 10 en virksomhedsrettet indsats i løbet af det første år, selvom rehabiliteringsteamet indstiller, at 8 ud af 10 skal have en virksomhedsrettet indsats.

“Bedre indsats for borgere i ressourceforløb” skal sikre, at flere i ressourceforløb får en jobrettet og meningsfuld indsats med fokus på lønnede timer.

Alt for mange borgere er kommet i klemme i et ressourceforløb

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er bevidst om, at mange borgere er kommet i klemme i et ressourceforløb, der ikke gør nogen forskel. Det vil han tage op i forligskredsen i folketinget.

I mellemtiden vil ministeren give kommunerne en saltvandsindsprøjtning, så de kan hjælpe flere borgere på ressourceforløb med en meningsfuld indsats, der gerne må være med lønnede timer.

»Det står tydeligt for mig, at der er nogle udfordringer med ressourceforløbene, og at der er et forbedringspotentiale. For mange borgere er kommet i klemme i et ressourceforløb, der ikke gør en forskel. Derfor har jeg taget hul på en kritisk gennemgang af reformen, som skal føre til, at vi i forligskredsen vil se på, hvordan de politiske og juridiske rammer kan forbedres,« siger beskæftigelsesministeren og fortsætter:

»Men jeg ønsker på ingen måde at holde mennesker hen, mens jeg gennemgår reformen. Derfor sætter jeg nu ind med et initiativ, der skal give kommunerne en saltvandsindsprøjtning til at hjælpe flere borgere på ressourceforløb med en meningsfuld indsats, der kan hjælpe dem nærmere arbejdsmarkedet gerne med lønnede timer. Det kan gennemføres inden for de gældende regler – og vi ved, det virker.«

Beskæftigelsesministeren slår fast, at det ikke vil løse alle problemerne med ressourceforløb, men at det er en start med de midler, som kan bruges i 2019.

Det forventes, at en fjerdedel af landets kommuner vil kunne deltage i “Bedre indsats for personer i ressourceforløb”, og at indsatsen vil omfatte 4.000-6.000 borgere. Finansieringen sker via satspuljemidler fra 2019, som ikke er blevet brugt.

Øverst: Sønderjyllandsværelset på Christiansborg. (Foto: Anders Hviid). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.