Mange corona-restriktioner forlænges til den 5. april

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Alle tiltag og restriktioner, der ikke lempes, forlænges til og med den 5. april. Men udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (ikke i storcentre) genåbner med skærpede kvadratmeterkrav, og udvalgsvarebutikker over 5.000 m2 kan holde åbent mod tidsbestilling.

Et flertal af Folketingets partier bestående af regeringen (Socialdemokratiet), SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er nået til en fælles forståelse om de næste skridt for en gradvis genåbning af Danmark.

Samtidig igangsættes en bredere proces med inddragelse af alle Folketingets partier for at udarbejde en strategi for den videre genåbning af samfundet både på kort og længere sigt. Det oplyser Justitsministeriet.

Åbner lidt for detailhandlen samt udendørs kultur og idræt

Partierne er enige om, at vi står et positivt sted, hvor smitten er kommet ned på et niveau, hvor vi med eksperterne i ryggen kan åbne for store dele af detailhandlen, udendørs kulturinstitutioner og dele af det udendørs idrætsliv.

Partierne er derudover enige om, at der skal ses på muligheden for, at efterskoler og højskoler med yderligere smitteforebyggende foranstaltninger kan åbnes i hele landet 15. marts 2021, hvis smitteudviklingen tillader det.

Ligesom partierne er enige om, at det er vigtigt, at skolerne i endnu højere grad bør bruge mulighederne for at elever, der har vanskeligheder, kommer ind på skolen og modtager undervisning, og at elever, som mistrives, kan mødes i mindre grupper med læreren. Selvfølgelig udendørs og med afstand.

Partierne er således enige om en markant genåbning, der i det væsentlige følger indstillingerne fra indsatsgruppen på baggrund af anbefalingerne fra den faglige referencegruppe.

Strategi for den genåbning af Danmark på kort og lang sigt

»Vi har nu taget et stort og vigtigt skridt mod en ansvarlig, kontrolleret og gradvis genåbning. Den hænger uløseligt sammen med en massiv testindsats, så vi kan fange og bryde nye smittekæder hurtigt,« siger justitsminister Nick Hækkerup (S) og fortsætter:

»Jeg er glad for, at et flertal i Folketinget vil være med til at træffe de svære valg og fravalg, som er nødvendige for en ansvarlig genåbning af Danmark. Jeg er godt tilfreds med, at vi nu går i gang med at lave en strategi for den videre genåbning af Danmark på både kort og lang sigt, hvor alle partier i Folketinget vil blive inviteret til at deltage.«

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) forklarer, at genåbningen skal ske i et tempo, hvor sundhedsvæsen kan følge med.

»Vores epidemikontrol gør, at vi nu kan begynde genåbningen på baggrund af eksperterne og myndighedernes beregninger og anbefalinger. Det skal gøres forsvarligt og i et tempo, hvor vores sundhedsvæsen kan følge med og kapere de stigende antal indlæggelser, mens sundhedsvæsenet fortsat er tilgængeligt og til gavn for de andre patientgrupper,« siger sundhedsministeren.

Mindre genåbning allerede fra mandag den 1. marts 2021

Regeringen og støttepartierne er enige om følgende genåbning mandag den 1. marts 2021:

 • Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre) genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav.
 • Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.
 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Der er særlige aftaler om Bornholm, Nordjylland og Vestjylland, hvor der bliver åbnet mere op.

Herudover er flertallet i Folketinget enige om følgende:

 • At de tiltag og restriktioner, der ikke lempes, forlænges til og med den 5. april 2021.
 • At det er vigtigt, at sundhedsmyndighederne sikrer en koordineret og løbende udvikling og ibrugtagning af nye og bedre, herunder mere skånsomme testmetoder såsom spytprøver. Der iværksættes forsøg med spildevandsovervågning.
 • At der ses på muligheden for, at efterskoler og højskoler med yderligere smitteforebyggende foranstaltninger kan åbnes i hele landet 15. marts 2021, hvis smitteudviklingen tillader det. Yderligere åbning af mindre øer overvejes tilsvarende.
 • At skoler og uddannelsesinstitutioner i endnu højere grad bør gøre brug af mulighederne for, at elever, der har vanskeligheder, kommer ind på skolen og modtager undervisning, og at elever, som mistrives, kan mødes i mindre grupper med læreren. Selvfølgelig udendørs og med afstand.
 • At der etableres et bredt forum, hvor alle Folketingets partier inviteres til at deltage, med henblik på at udarbejde en strategi for den videre genåbning af samfundet på såvel kort og længere sigt, herunder i forhold til, hvilke beregninger der skal foretages i de næste faser med udgangspunkt i referencegruppens anbefalinger. Drøftelserne afholdes regelmæssigt under inddragelse af relevante aktører efter behov.
 • At målet med genåbningen af Danmark er gradvist at genetablere aktiviteten, uden at sundhedsvæsenets kapacitet sættes under pres, og at smitteudviklingen derfor skal følges nøje, herunder i forhold til smittetal, indlæggelsestal, forekomsten af virusvarianter med videre.
 • At det i den kommende tid på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne kan blive nødvendigt at foretage nedlukninger på nationalt og lokalt niveau, herunder vurderes, om enkelte kommuner med høj incidens undtages for en lempelse af restriktioner, og om der eventuelt skal iværksættes særlige foranstaltninger.
 • At regeringen lægger op til at videreføre de eksisterende hjælpepakker og søge opbakning til det fra kredsen af partier bag aftale af 9. februar “om yderligere forbedringer af hjælpepakker for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende”.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ole Schwander / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.