Luftforurening rammer især vores børn

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Hvert år er luftforurening fra transporten skyld i cirka 900 dødsfald. I større danske byer udsættes vi for luftforurening, der svarer til passiv rygning fra op til syv cigaretter om dagen, og børn er særligt udsatte.

En af de mest effektive måder at reducere luftforureningen på er at forbyde de ældste og mest forurenende dieselbiler. Derfor går Det Økologiske Råd og energiselskabet E.ON nu sammen om en kampagne, der sætter fokus på problemet.

Mange danskere dør for tidligt af luftforurening

For mange danskere dør hvert år for tidligt af luftforurening fra transporten, hvor diesel er hovedårsagen. Faktisk er luftforening den tredje største risikofaktor, næstefter rygning og fysisk inaktivitet. Der dør flere af luftforurening, end der gør af for eksempel alkohol.

Men modsat rygning, fysisk inaktivitet og alkohol er luftforurening ikke noget, vi selv kan gøre noget ved. Det er regeringen, der skal udarbejde regler, der giver kommunerne lov til at begrænse luftforureningen fra dieselbiler.

Børns ret til ren luft er langt vigtigere end biler

Danmark ville ikke være alene, hvis vi stillede krav til dieselbiler i miljøzonerne. Hele 250 zoner i EU begrænser adgangen for dieselbiler.

»Vores børns ret til at indånde ren luft er vigtigere, end at alle slags biler skal kunne køre på en hvilken som helst vej. Derfor skal vi have de gamle og mest forurenende dieselbiler ud af byernes miljøzoner,« siger Jeppe Juul, transportrådgiver i Det Økologiske Råd.

Han påpeger, at børn er udsat for op til 60 procent mere luftforurening end voksne, da de er tættere på gadeniveau, hvor forureningen er størst.

Danmark overholder ikke EU’s luftkvalitetsdirektiv

Luftkvaliteten er særlig dårlig i byerne, og Danmark overholder ikke EU’s luftkvalitetsdirektiv, der trådte i kraft i 2010.

»Transportsektoren er klimapolitikkens store problembarn og den eneste sektor, hvor CO2-udslippet blot er steget de seneste 40 år. På trods af årtiers grøn omstilling har vi næsten fordoblet vores olieforbrug siden oliekriserne i 1970’erne,« siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON, og fortsætter:

»Grundlæggende er udfordringen ligeså klar som løsningen. Om kort tid skal Danmark være fossilfrit, og derfor har fossilbiler en klar udløbsdato. Det er grundlæggende en uskik, at vi tillader forurenende biler at køre rundt og påføre andre medborgere sundhedsskadelige partikler. Vi har brug for at gøre transporten elektrisk og jo før, desto bedre.«

Elbiler i den danske bilpark er under EU-gennemsnittet

I dag udgør elbiler 0,4 procent af den samlede danske bilpark, hvilket er under EU-gennemsnittet. Til gengæld er den danske ladeinfrastruktur til elbiler en af Europas bedste.

I 2017 overhalede antallet af lademuligheder til elbiler antallet af tankstationer, og i dag er der over dobbelt så mange ladestandere i det offentlige ladenetværk per bil, som man har i Norge.

For at skabe øget opmærksomhed på de alvorlige konsekvenser ved luftforurening og lægge pres på politikerne er E.ON og Det Økologiske Råd nu gået sammen om en oplysningskampagne og underskriftsindsamling.

Læs mere om kampagnen og underskriftsindsamlingen på: renluftnu.dk og eon.dk/renluft.


Øverst: I større danske byer udsættes vi for luftforurening svarende til passiv rygning fra op til syv cigaretter om dagen. Børn er særligt udsatte. Foto: E.ON.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.