Kriminelle sættes hurtigere på gaden

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Ny lov gør det muligt at ophæve en lejeaftale med det samme, når en beboer får en ubetinget dom for utryghedsskabende kriminalitet i nærheden af sit hjem.

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, som gør det muligt at ophæve kriminelles lejeaftale i almene boliger allerede ved første dom. Det oplyser Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Lejemålet ophører, selvom dommen bliver anket

Det bliver nu nemmere for almene boligorganisationer at sætte kriminelle beboere ud af deres lejlighed, hvis de bliver dømt for utryghedsskabende kriminalitet – også selvom dommen bliver anket. Det har et flertal i Folketinget i dag besluttet.

Den nye lov indebærer, at det bliver muligt at ophæve en lejeaftale med det samme, når en beboer får en ubetinget dom for utryghedsskabende kriminalitet begået i nærheden af den ejendom, hvor lejemålet er beliggende. Det kan være kriminalitet i form af udøvelse af vold, hærværk, indbrud eller overtrædelse af våbenlovgivningen.

Det skal være trygt og godt i alle boligområder

I dag kan der gå lang tid, fra en beboer første gang bliver dømt, til beboeren fraflytter, hvis dommen bliver anket og skal igennem flere retsinstanser.

»Det skal være trygt og godt at vokse op i alle boligområder i Danmark. Dømte kriminelle skal ikke bare kunne blive boende og fortsætte med at skabe utryghed i de almene boligområder, hvis blot de anker deres dom. Derfor strammer vi nu reglerne, så de hurtigt kan sat ud af deres lejlighed efter den første dom,« siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S).

De nye regler indebærer samtidig en styrkelse af fogedretten i sager om ophævelse af lejeforhold på grund af kriminalitet i både almene og private lejeforhold, samt en hurtigere sagsbehandling, da sagsbehandlingstiderne i fogedretten er betydeligt kortere end i boligretten.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Leo Lintang / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.