Klager skal ikke længere forhindre kystbeskyttelse

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – Store kystbeskyttelsesprojekter risikerer at gå i stå på grund af klager. Nu får kommuner mulighed for at søge om lov til at fjerne klageadgangen.

Kritisk kystbeskyttelse skal ikke gå i stå på grund af klager. Folketinget har netop tredjebehandlet lovslag fra miljøminister Lea Wermelin, som skal sikre, at større kystbeskyttelsesprojekter ikke trækker unødigt i langdrag. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Hjælper kommuner med at beskytte borgere mod oversvømmelser

Store kystbeskyttelsesprojekter risikerer at gå i stå på grund af klager. I dag kan klagesager for eksempel blokere for anlæg af et dige, og det kan få store konsekvenser for de berørte borgere, der ikke kan få beskyttet deres ejendom.

Regeringen og en bred vifte af Folketingets partier er enige om at ændre kystbeskyttelsesloven, planloven og miljøvurderingsloven. Kommuner får dermed – i helt særlige tilfælde – mulighed for at søge om lov til at fjerne klageadgangen, når der gives tilladelse til større kystbeskyttelsesprojekter.

»Danmark vil i fremtiden stå over for større udfordringer med voldsommere vejr og stigende vandstande,« siger miljøminister Lea Wermelin (S) og fortsætter:

»Derfor skal vi sætte ind på mange områder, og vi vil lave en samlet plan for klimatilpasning. Lovændringen her hjælper kommuner med at beskytte borgere mod oversvømmelser fra havet i store projekter, hvor tid er afgørende. Jeg er glad for, at der er bred opbakning til forslaget.«

Lovændringen omfatter alene større kommunale fællesprojekter

Lovforslaget er en udmøntning af en stemmeaftale, der blev indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance i december 2019.

Det bliver forsat muligt at klage over tilladelser til kystbeskyttelse, og ændringen omfatter alene såkaldte kommunale fællesprojekter. Det er større kystbeskyttelsesprojekter, der gennemføres for en længere kyststrækning/et større område i et samarbejde mellem berørte grundejere og den eller de lokale kommuner.

»Når der skal etableres større kystbeskyttelsesprojekter, kan vejen være lang. Især projekter, der beskytter mange grundejere mod oversvømmelser på én gang,« siger miljøordfører for Socialdemokratiet Mette Gjerskov og fortsætter:

»Nu giver vi kommunerne et større spillerum og mulighed for hurtigere at komme i gang. Enkelte klager må ikke kunne forhale processen og forhindre beskyttelsen af de mange […]. Borgerne skal kunne sove trygt om natten, også når det stormer.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: SZier / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.