Ikke længere ulovligt at parkere på kantlinjer

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Fra den 1. september bliver det lovligt at parkere på den ubrudte brede kantlinje.

I dag er det ulovligt at parkere på den ubrudte brede kantlinje, som adskiller parkeringspladser fra eksempelvis vejbaner og cykelstier. Det har i praksis betydet, at nogle parkeringsbaner har været for smalle til bredere biler.

I morgen træder nye regler i kraft, så det fremover vil være tilladt at parkere på den brede kantlinje, så længe bilens dæk ikke rækker ud over den ydre kantlinje i en parkeringsbane.

Tidligere på året besluttede transport-, bygnings- og boligministeren sammen med transportordførerne fra regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, at forbuddet imod at parkere på kantlinjer skal ophæves.

Vejdirektoratet har på den baggrund lavet en ændring af vejafmærkningsbekendtgørelsen, som træder i kraft fra den 1. september 2018.

»Hidtil har der været parkeringspladser, hvor kantlinjerne har været så brede, at det kun var meget små biler, der kunne parkere inden for linjerne. Jeg er derfor glad for, at det nu bliver lettere for bilisterne at finde en parkeringsplads. Og så gør vi op med, at parkeringspladser bliver lavet på en måde, hvor det reelt ikke er muligt at parkere lovligt,« siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Læs også loven på: retsinformation.dk.


Foto: Transportministeriet.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.