I denne uge stopper politiet uopmærksomme trafikanter

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Zand.News – Det er forbundet med fare at kigge væk fra vejen. Bare det at have tankerne et andet sted end i trafikken er farligt. Det holder politiet øje med i denne uge.

I uge 8 kontrollerer politiet uopmærksomme trafikanter på vejene i hele landet. Uopmærksomhed eller manglede/utilstrækkelig orientering er en medvirkende faktor ved knap 2/3-dele af dødsfaldene i trafikken. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Få sekunders uopmærksomhed betyder meget

Uopmærksomhed eller manglende orientering spiller en stor rolle i det samlede antal dødsulykker i trafikken. For at få flere til at holde fokus på trafikken, sætter landets 12 politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol fra mandag den 20. februar til søndag den 26. februar.

Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge disse ulykker sætter politiet ind med kontrol i uge 8.

Hvad laver folk bag rattet, når de kører bil?

En af de hyppigste årsager til distraktion er brug af håndholdt mobiltelefon, hvor SMS’er eller sociale medier spiller en stor rolle, men betjening af GPS eller autoradio under kørslen fjerner også opmærksomheden fra vejen.

Det er direkte forbundet med fare at kigge væk fra vejen, da man ikke når at opdage, når faren opstår. Bare det at have tankerne et andet sted end i trafikken er også en form for distraktion, da det også kan nedsætte reaktionstiden, og dermed gøre en farlig situation endnu farligere.

Hvor mange dør pga. manglende opmærksomhed?

Tal fra Vejdirektoratet viser, at i 61 procent af alle dødsulykker i trafikken er uopmærksomhed og/eller manglende/utilstrækkelig orientering en medvirkende faktor.

Fra 2017 til 2021 er 486 mennesker blevet dræbt i ulykker, hvor uopmærksomhed eller manglende/utilstrækkelig orientering indgår, hvilket svarer til at der årligt er 97 mennesker eller 2 personer, der hver anden uge dør pga. uopmærksomhed eller manglende/utilstrækkelig orientering.

Ulykker hvor to køretøjer rammer hinanden frontalt er uden sammenligning den hyppigste ulykkestype inden for ulykker relateret til uopmærksomhed eller manglende/utilstrækkelig orientering.

Fem gode råd til at undgå uopmærksomhed:

  • Forbered din tur og tag afsted i god tid.
  • Undlad at have adgang til din mobiltelefon eller tilslut den bilens anlæg.
  • Hold ind til siden på et egnet sted, hvis du skal foretage dig ting, som fjerner din opmærksomhed.
  • Få eventuelt din passager til eksempelvis at indstille GPS, finde god musik til turen eller række dig dine solbriller.
  • Følg med i trafikken. Kig på trafikken også selvom du bliver talt til.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Thomas Tolstrup / Rigspolitiet). PM/lale.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.