I denne uge: Politiet går efter uopmærksomhed

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Der er uopmærksomhed involveret i hver tredje dødsulykke i trafikken. Derfor sætter politiet ind med uopmærksomhedskontrol fra og med i dag og resten af ugen. Det betyder med andre ord, at de klipper kørekort.

I denne uge sætter politiet ind med kontrol af uopmærksomme trafikanter på vejene. Det sker samtidig med, at en landsdækkende kampagne opfordrer flere til at køre bil, når de kører bil. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Uopmærksomhedskontrol til søndag 27. oktober 2019

For at få flere til at holde fokus på trafikken, sætter landets 12 politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol fra i dag mandag den 21. oktober til søndag 27. oktober 2019.

Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne “Kør bil, når du kører bil” og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, hvor uopmærksomhed indgår som ét af ti indsatsområder for at begrænse antallet af uheld i trafikken.

Mange bilister laver alt muligt andet under kørslen

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har gennemført en undersøgelse i hele landet i foråret 2017, hvor man på by-, lande- og motorveje har observeret, hvad 26.000 trafikanterne foretager sig bag rattet.

Undersøgelsen slår fast, at cirka seks procent af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel udfører en handling, der kan distrahere dem og tage deres fokus fra trafikken.

Det vil sige, at de enten taler i håndholdt mobiltelefon, indstiller deres GPS, spiser eller drikker noget, mens bilen er i fart. Undersøgelsen konkluderer også, at det særligt blandt de tunge køretøjer (især lastbiler) er et problem.

Mens cirka seks procent af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, når de kører på vejene, så er det tilsvarende tal for de tunge køretøjer (især lastbiler) mere end dobbelt så stort, nemlig cirka 15 procent.

Fakta om uopmærksomhed under kørsel:

  • Der er uopmærksomhed involveret i omkring hver tredje dødsulykke i trafikken (kilde: Vejdirektoratet).
  • Hvis du kører 80 km i timen på en landevej og kigger på din mobil eller GPS i blot fire sekunder, så har du kørt 89 meter uden at have øjnene på trafikken.
  • Den 10. september 2019 blev straffen skærpet, så det giver klip i kørekortet, hvis du anvender håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørslen.

Få sekunders uopmærksomhed kan betyde en stor forskel

»Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt,« udtaler politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter:

»Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt, at alle, som bevæger sig rundt i trafikken, også holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden.«

Rigspolitiet har i færdselsstrategien frem mod 2020 sat uopmærksomhed som et af tre skærpede fokuspunkter.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Rådet for Sikker Trafik). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.