Hvordan står det til med empatien hos danske læger?

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Amerikanske undersøgelser viser, at medicinstuderendes empati for patienterne daler i løbet studietiden. Nu vil SDU undersøge, om det også sker i Danmark.

Internationale undersøgelser har vist, at medicinstuderendes empati for patienterne daler i løbet af studiet. Nu vil forskere fra SDU undersøge, om det også gør sig gældende i Danmark. Det skriver Syddansk Universitet i en pressemeddelelse.

Når en borger bliver syg eller har et helbredsmæssigt problem, går han/hun til lægen. I mødet har borgeren en forventning om at møde en fagperson, der har en stor bunke vigtig viden, der kan hjælpe. Men også en forventning om at blive mødt med tillid, interesse og ikke mindst empati.

Netop empatien anses for at være en af lægens kernekompetencer. Derfor var det foruroligende, da internationale (amerikanske) undersøgelser viste, at de studerende på medicinuddannelserne var mindre empatiske, da de var færdige med studiet, end da de begyndte. Også selvom andre studier har vist det modsatte.

Spørgsmålet er, om de danske universitetsuddannelser også gør de studerende mindre empatiske?

Lægens arbejde handler om relationer mellem mennesker

Det vil professor Jens Søndergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet (SDU) og hans to primære medforskere, adjunkt og sociolog Elisabeth Assing Hvidt og postdoc og psykolog Christina Maar Andersen, nu undersøge.

»En læges arbejde handler om relationer mellem mennesker. Vi skal være gode til at opbygge tillid og bruge empati til at hjælpe patienten. Der er altså både en human og behandlingsmæssig gevinst ved at sikre, at lægerne bevarer et højt niveau af empati,« siger forskningsleder Jens Søndergaard, der udover sit professorat også er praktiserende læge, og fortsætter:

»De studerende kommer ind på studiet med motivation til at ville hjælpe andre mennesker. Men de kommer ind i en kultur, hvor de bliver socialiseret til at handle og tænke objektivt, effektivt og professionelt. Det er nødvendigt, men kan også medføre, at de i takt med, at deres faglighed styrkes, kommer til at distancere sig mere fra den enkelte patient.«

Daler de medicinstuderendes empati gennem studiet

I projektet vil forskerne følge en række medicinstuderende i tre studier. Et studie består af spørgeskemaer til alle medicinstuderende på 1., 3. og 6. år, hvor formålet er at afdække niveauet af empati. I et andet studie vil forskerne lave kvalitative interviews med medicinstuderende i fokusgrupper.

Her er målet at finde frem til de faktorer (sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige), der opleves at påvirke empatien og hvordan den kommer til udtryk i det kliniske arbejde. Endelig vil de følge en årgang af medicinstuderende hele vejen fra studiestart til den sidste eksamen og gerne endnu længere

»Vores hypotese er, at de medicinstuderendes empati er dalende gennem studiet. Samtidig forventer vi at se, at stress påvirker niveauet af empati hos de studerende,« forklarer Jens Søndergaard, men understreger samtidig, at han ikke regner med at se lige så stort et fald i empatien som i de udenlandske undersøgelser.

Undersøgelser viser, at der masser af empati i praksis

Der kan være mange faktorer, der trækker billedet den anden vej også, og tidligere undersøgelser har vist, at de praktiserende læger havde en høj grad af empati.

»Men det bliver jo først rigtigt spændende, når vi får kigget på, hvad der kan have påvirkning på empatien. Der er en række formodninger, men vi vil gerne lave analyser,« siger Jens Søndergaard om studiet af danske praktiserende læger, som er beskrevet i “Månedsskrift for almen praksis august 2018”.

Forskerne udfører projektet på alle fire lægeuddannelser i Danmark. Ambitionen er, at resultaterne kan bruges af de medicinske uddannelser til at udvikle undervisning, der fokuserer på at bevare og øge de studerendes empatiske evner.

Fakta om empati og relation mellem læge og patient

  • Empati defineres oftest som evnen til at kunne sætte sig i andres sted og forstå deres følelser kognitivt og følelsesmæssigt.
  • I den medicinske litteratur defineres empati som evnen til at forstå en patients lidelser og bekymringer kombineret med evnen til at kommunikere om dette og forsøge at hjælpe.
  • Empati knyttes i undersøgelser til andre positive forhold i relationen mellem læge og patient. Mere præcise diagnoser og behandling, øget patienttilfredshed og mere engagement i behandlingen fra patientens side.
  • Hos medicinstuderende knyttes empati også til andre positive effekter. En høj score på empati hænger ofte sammen med øget tilfredshed med studiet, mindre stress og udbrændthed og bedre evner til at samarbejde og interagere med kolleger og patienter.

Foto: Syddansk Universitet.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.