Regionens akutberedskab får et kvalitetsstempel

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Akutberedskabet i Region Sjælland er blevet akkrediteret efter de højeste standarder for anden gang i træk.

Borgerne i Region Sjælland er i gode hænder, når de har brug for en ambulance eller en sygetransport. Akutberedskabet er nemlig helt i top.

Det vurderer Akkrediteringsnævnet, som netop har godkendt fuld akkreditering af akutberedskabet i Region Sjælland. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Afgørende at være på pletten og at borgerne er trygge

»Det er dejligt at få sådan et kvalitetsstempel. Vores medarbejdere er tit de allerførste, borgerne møder, når de er kommet til skade eller er blevet ramt af pludselig sygdom. Derfor er det helt afgørende, at vi er på pletten med en hurtig indsats, som borgerne er trygge ved, og vi gør vores bedste hver eneste dag,« siger præhospital direktør Benny Jørgensen.

Akutberedskabets organisationer, Falck og Præhospitalt Center, blev undersøgt i uge 46 af et “surveyteam” fra IKAS – Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Der blev i alt kontrolleret 40 standarder og 150 indikatorer, som alle er opfyldt til mindste detalje.

Fagligt kompetente og udviser omsorg og professionalisme

“Surveyteamet” vurderer blandt andet, at akutberedskabet er en professionelt ledet organisation med høj faglig standard, som arbejder systematisk med kvalitet, risikostyring og patientsikkerhed. Der er klare fokuserede mål og strategier.

Medarbejderne får også flotte ord med på vejen. De er fagligt kompetente, engagerede og udviser ro, omsorg og professionalisme i mødet med patienten, lyder det fra “surveyteamet”, som også noterer sig, at der er et godt samarbejde mellem Præhospitalt Center og Falck.

Akutberedskabet får topkarakter for anden gang i træk

Godkendelsen gælder for en treårig periode, og det er anden gang i træk, akutberedskabet får topkarakter af Akkrediteringsnævnet. Forklaringen er god holdånd og målrettet arbejde med kvaliteten i Præhospitalt Center, siger præhospital direktør Benny Jørgensen:

»For os er det kvalitet, når borgerne føler sig trygge og godt behandlet. Derfor gør vi også meget ud af at få tilbagemeldinger fra borgerne, for vi kan jo altid gøre det lidt bedre.«


Foto: Region Sjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.