Hemmelige politiagenter i Facebook-grupper

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Folketinget styrker politiets mulighed for at bruge agenter i efterforskningen af kriminalitet på internettet. Politiet får dermed ret til at trænge ind i lukkede fora på internettet, herunder Facebook-grupper, hvor der er kriminelle aktiviteter.

Et bredt flertal af Folketingets partier har tirsdag vedtaget ny lovgivning, der styrker politiets muligheder for at bruge agenter i deres efterforskning af kriminalitet på nettet.

Dermed styrkes indsatsen mod blandt andet bedrageri, hvidvask, børneporno, narko og eksplosivstoffer på nettet. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Styrker politiets mulighed for at bruge agenter

Et netop vedtaget lovforslag styrker politiets mulighed for at bruge agenter i efterforskningen af kriminalitet på internettet.

Politiets agentvirksomhed på nettet betyder, at politiet kan trænge ind i diverse lukkede fora på internettet, hvor de kriminelle for eksempel foretager ulovlige salg.

Dermed får politiet bedre efterforskningsmæssige redskaber til at bekæmpe kriminalitet på internettet.

»Vi kan ikke acceptere, at der begås åbenlys kriminalitet på nettet,« siger justitsminister Nick Hækkerup (S) og fortsætter:

»Med det vedtagne lovforslag giver vi nu politiet bedre mulighed for at gøre en reel forskel i sager om kriminalitet på nettet, så de blandt andet i lukkede fora på internettet kan tage kontakt til kriminelle, der eksempelvis begår bedrageri, deler børneporno eller forsøger at sælge sprængstoffer og narkotika. Politiet får dermed et effektivt værktøj mod nogle af de alvorligste kriminalitetsformer, så de kan bedrive moderne politiefterforskning.«

Var afskåret fra at reagere på ulovlige aktiviteter

I dag kan politiet som udgangspunkt kun bruge agenter, hvis der er mistanke om kriminalitetsformer, der har en strafferamme på seks års fængsel eller mere.

Det har afskåret politiet fra i mange tilfælde at reagere på åbenlyst ulovlige aktiviteter på nettet. Eksempelvis har medier skrevet om lukkede Facebook-grupper, hvor kriminelle har kunnet sælge hælervarer til hinanden.

Med den vedtagne lovgivning får politiet får nu mulighed for mere effektivt at bekæmpe bedrageri, databedrageri, afpresning, hvidvask, hæleri, salg af eksplosivstoffer, narko og våben samt børneporno på nettet.

Lovforslaget om politiets brug af agenter på internettet er en del af regeringens Trygheds og Sikkerhedspakke. Lovgivningen forventes at træde i kraft i den 1. juli 2020.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Jossnatu / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.