Forkerte fartbøder på grund af fejl i ATK

Zand.News – »Det handler forenklet sagt om, at der ved en hastighedsoverskridelse på præcis 30 procent er et overlap i systemet, som har betydet, at den særligt skærpede bøde i nogle tilfælde er opkrævet forkert,« lyder det fra Rigspolitiet.

Politiets IT-system til håndtering af bøder fra automatisk trafikkontrol (ATK) blev i forbindelse med en lovændring i 2015 opsat forkert, så politiet siden da har udsendt visse sager med hastighedsoverskridelser på præcis 30 procent på en forkert måde. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): I 2015 blev politiets IT-system til håndtering af fartbøder fra automatisk trafikkontrol (ATK) opsat forkert, hvilket har ført til fejlagtig opkrævning af særligt skærpede bøder ved præcis 30% hastighedsoverskridelse. Denne fejl har berørt omkring 70.000 bøder, der er blevet opkrævet fejlagtigt under betinget objektivt ejeransvar. Normalt skulle ejeren af køretøjet modtage bøden, men når der er tale om præcis 30% overskridelse, skal føreren identificeres og bøden udstedes til dem. Fejlen er nu stoppet, og sagerne behandles manuelt. IT-systemet vil blive opdateret senere for at undgå lignende fejl i fremtiden.

Betinget objektivt ejeransvar blev indført i 2015

IT-systemet har behandlet bøderne efter reglerne om betinget objektivt ejeransvar og har automatisk sendt bøden til ejeren af køretøjet. Betinget objektivt ejeransvar, der blev indført i 2015, gælder i hastighedssager op til netop 30 procent mere end den tilladte hastighed.

Fejlen i IT-systemet består i, at kører man 30 procent eller mere for hurtigt, skal man modtage en særligt skærpet bøde. Den særligt skærpede bøde må dog ikke behandles efter reglerne om betinget objektivt ejeransvar.

»Det er en sag, som vi er utrolig ærgerlige over. Det handler forenklet sagt om, at der ved en hastighedsoverskridelse på præcis 30 procent er et overlap i systemet, som har betydet, at den særligt skærpede bøde i nogle tilfælde er opkrævet forkert,« udtaler Politiinspektør Johannes Sølvsten Jönsson fra Rigspolitiet.

Skærpet bøde opkræves direkte hos ejeren

Den fejlagtige måde at behandle de særligt skærpede ATK-bøder på har fundet sted siden februar 2015. Det betyder, at der frem til i dag er cirka 70.000 særligt skærpede bøder, der er opkrævet fejlagtigt efter reglerne om betinget objektivt ejeransvar.

Alle sagerne omhandler forhold, hvor en fører har kørt præcis 30 procent hurtigere end tilladt på veje, der ikke er motorveje eller motortrafikveje med en hastighedsgrænse på 100 km i timen. Det har udløst en bøde på samlet 3.000 kroner (efter januar 2022), der er opkrævet hos ejeren af køretøjet.

Det vil sige, at bøden for hastighedsovertrædelsen som udgangspunkt kan opkræves hos ejeren af køretøjet, men da man har kørt 30 procent for hurtigt, skal der udmåles en særligt skærpet bøde på samlet 3.000 kroner. Når der er tale om en særligt skærpet bøde, er det en fejl at opkræve bøden direkte hos ejeren af køretøjet. I sådanne tilfælde skal føreren identificeres og have bøden.

»Borgere, der har modtaget en af de nævnte bøder, skal foreløbig ikke gøre noget. Vi skal først have den juridiske afklaring på plads, og så skal vi finde den bedste måde at håndtere de afgjorte sager på,« udtaler Jeppe James, der er enhedschef hos Politiets Administrative Center, Midt- og Vestjyllands Politi.

70.000 fartbøder er fejlbehandlet af politiet

Nu er fejlen stoppet, og alle sager med præcis 30 procent hastighedsoverskridelse tages ud til manuel sagsbehandling. Hen mod udgangen af året vil IT-systemet blive opdateret, så det fremadrettet håndterer alle sager korrekt.

Systemet har udsendt cirka 80.000 sager med en særlig skærpet bøde til ejerne af relevante køretøjer. Ejerne har haft mulighed for inden for 30 dage at få en anden til at erkende over for politiet at have ført køretøjet, såfremt det ikke var ejeren selv, der kørte køretøjet. I cirka 10.000 sager har dette været tilfældet, og er dermed behandlet korrekt.

I de resterende cirka 70.000 fejlbehandlede sager har politiet ikke fået oplysninger om føreren. I hovedparten af de sager er ejer og fører derfor formentlig den samme. Det ændrer dog ikke på, at sagerne er behandlet fejlagtigt.

ATK står for Automatisk Trafik Kontrol også kendt som fotovogne og faste standere. Betinget objektivt ejeransvar betyder, at ejeren af køretøjet er ansvarlig for bøden, medmindre føreren melder sig til politiet. Automatisk trafikkontrol står for cirka 500.000 fartbøder om året. Læs redegørelse om sagen på ft.dk.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Rigspolitiet). PM/lale.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/du0w