SDU og RUC’s forhandlinger om Slagelse er indstillet

Slagelse.News – »Den demografiske udvikling med mindre og mindre ungdomsårgange har betydet et markant fald i antallet af studerende på Campus Slagelse de seneste år – og dermed færre uddannelsesindtægter. Det udfordrer økonomien. På baggrund af dette må vi desværre konkludere, at forhandlingerne er endt uden resultat,« lyder det.

Mere end seks måneders undersøgelser, som skulle have ledt til Roskilde Universitets overtagelse af Campus Slagelse fra Syddansk Universitet, er afsluttet uden, at parterne har nået en aftale. Det skriver Syddansk Universitet i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): Forhandlingerne om overdragelse af Campus Slagelse fra Syddansk Universitet (SDU) til Roskilde Universitet (RUC) er blevet indstillet. Årsagen er den faldende demografiske udvikling, der har ført til et markant fald i antallet af studerende på Campus Slagelse og dermed økonomiske udfordringer. Trods en hensigtserklæring om overdragelse fra marts har parterne ikke kunnet nå til en aftale. Begge universiteters rektorer udtrykker taknemmelighed for samarbejdet, men bekræfter, at økonomiske uenigheder har ført til afslutningen af forhandlingerne. SDU vil nu undersøge alternative muligheder for Campus Slagelse, mens RUC fortsat vil arbejde på at tilbyde skræddersyede uddannelsesmuligheder for Vestsjælland.

Forhandlingerne ender uden en overdragelsesaftale

Den 1. marts indgik Syddansk Universitet og Roskilde Universitet en hensigtserklæring, der sigtede mod, at Roskilde Universitet skulle overtage Campus Slagelse pr. 1. september 2024.

Læs også: SDU i Slagelse bliver til RUC i Slagelse.

»På baggrund af hensigtserklæringen blev der indledt en god, konstruktiv og meget grundig proces. Jeg vil gerne sige Roskilde Universitet tusinde tak for et meget fint samarbejde, hvor ønsket fra begge parters side har været at lande en god aftale. Vi har aldrig været i tvivl om Roskilde Universitets gode intentioner. Men trods begge parters gode vilje til at komme i mål med hensigtserklæringen, må vi nu efter et halvt års undersøgelser og dialog erkende, at forhandlingerne ender uden en aftale om overdragelse,« siger Jens Ringsmose, der er rektor på Syddansk Universitet.

»Vi så et stort potentiale i at overtage SDU’s aktiviteter i Slagelse. Men på Roskilde Universitet vil vi fortsat arbejde for at være universitet for hele Sjælland. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at vi er i gang med at undersøge mulighederne for at udvikle uddannelsestilbud, der er skræddersyet til Vestsjællands behov, og vi vil fortsat være i dialog med lokale aktører, herunder kommuner, virksomheder og interessegrupper,« tilføjer Hanne Leth Andersen, der er rektor på Roskilde Universitet.

Langt færre studerende udfordrer økonomien

»Årsagen er, at vi desværre ikke kan finde fælles fodslag i forhold til økonomien. Den demografiske udvikling med mindre og mindre ungdomsårgange har betydet et markant fald i antallet af studerende på Campus Slagelse de seneste år – og dermed færre uddannelsesindtægter. Det udfordrer økonomien. På baggrund af dette må vi desværre konkludere, at forhandlingerne er endt uden resultat – og at de gode ønsker i hensigtserklæringen ikke kan realiseres,« lyder det samstemmende fra Jens Ringsmose og Hanne Leth Andersen.

SDU’s ledelse vil nu vurdere situationen og overveje alternative muligheder for Campus Slagelse.

Øverst: Syddansk Universitet (SDU) i Slagelse. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/jze9