Først-til-mølle: Dieselskrotpulje åbnes kortvarigt

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Ejere af ældre dieselbiler kan få en forhøjet skrotningsgodtgørelse i en begrænset periode.

Dieselbilsejere kan i kort periode få en forhøjet skrotningsgodtgørelse, hvis de skrotter deres gamle dieselbil. Den skal blot være indregistreret for første gang før 2006.

Puljen genåbner den 24. februar 2020. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Godtgørelsen hæves til 5.000 mod de normal 2.200 kroner

Fra den 24. februar 2020 hæves skrotningsgodtgørelsen midlertidigt for dieselbiler, som er indregistreret første gang før 2006.

Godtgørelsen hæves til 5.000 kroner mod de 2.200 kroner, der normalt gives i skrotningsgodtgørelse for person- og varebiler.

Der er afsat 26 millioner kroner i dieselpuljen, som udbetales efter først-til-mølle. Det betyder, at forhøjelsen af skrotningsgodtgørelsen til 5.000 kroner falder bort, når puljen er brugt. I det tilfælde får ansøgeren udbetalt den almindelige skrotpræmie på 2.200 kroner.

Der er afsat 26 millioner i 2020 til puljen til dieselbiler. Det svarer til udbetaling af godt 9.000 forhøjede skrotningsgodtgørelser. I 2019 blev der skrottet cirke 23.000 ældre dieselbiler som følge af ordningen. (Kilde: Miljøstyrelsen).

Den særlige pulje til udbetaling af forhøjet skrotningsgodtgørelse på ældre dieselbiler er kun åben for ansøgninger i en begrænset periode og lukker senest den 31. marts 2020. Derfor gælder det for dieselbilsejerne om at være hurtige.

Puljen blev opbrugt på meget kort tid, da den var åben i 2019. Miljøstyrelsen forventer, at det kommer til at gøre sig gældende igen, når puljen genåbner. Det bliver formentligt et spørgsmål om få uger, før puljen er brugt op.

Ophuggeren udleverer dieselattest og skrotningsattest

Hvis man ønsker at skrotte en bil, skal den afleveres hos en godkendt ophugger.

Hos ophuggeren udfyldes en dieselattest sammen med en traditionel skrotningsattest, og begge papir-attester sendes derefter samlet til Miljøordning for Biler.

For at have ret til en skrotningsgodtgørelse på 2.200 eller 5.000 kroner, skal bilen være afmeldt i Motorregistret. Man kan med fordel kontakte en godkendt autoophugger, som kan hjælpe med afmelding.

Øverst: Udstødningrøg fra dieselbil. (Foto: Toa55 / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.