Er du bekymret eller bange for COVID-19?

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – De fleste kan håndtere den frygt og de bekymringer, som de oplever under coronakrisen, men hos nogle vil frygten udvikle sig til en egentlig angsttilstand. Det kaldes helbredsangst. Oplever du angst i hverdagen?

Hos nogle personer kan bekymringen for smitte med ny coronavirus/COVID-19 fylde så meget, at det udvikler sig til en decideret angsttilstand. Det kaldes helbredsangst.

Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til, hvordan vi passer på os selv og hinanden, så frygten ikke tager overhånd. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Konstant information om konsekvenser af COVID-19-udbruddet

Som borgere bliver vi hele tiden eksponeret for ny information, og vi bliver dagligt konfronteret med forskellige scenarier og konsekvenser af COVID-19-udbruddet.

De mange tiltag, som er indført i samfundet for at afbøde smitten, har haft stor indflydelse på vores hverdag og for vores kontakt og samvær med hinanden. Og uvisheden om, hvornår hverdagen igen bliver normal kan gøre mange ekstra bekymrede.

»Det er meget naturligt, at man oplever et øget niveau af stress, bekymring, frygt og ensomhed, og det er vigtigt, at vi passer på os selv og hinanden,« siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, og fortsætter:

»Vi skal stå sammen og hjælpe hinanden med at rumme disse følelser, også selvom det må ske på afstand via eksempelvis telefon- eller videoopkald.«

Helbredsangst kan ligefrem være belastende og ødelæggende

De fleste vil kunne håndtere den frygt og de bekymringer, som de oplever, men hos nogle vil frygten kunne udvikle sig til en egentlig angsttilstand. Det kaldes helbredsangst.

Helbredsangst kan være belastende og ødelæggende for ens livskvalitet. For nogle kan det betyde, at man isolerer sig i unødig grad og måske foretager valg, der kan være dårlige for helbredet.

»Det er vigtigt, at man ikke lader være med at søge læge, og at man ikke aflyser planlagte besøg på sygehuset på grund af frygt for smitterisiko. Vores sundhedsvæsen er indrettet, så patienter med symptomer på COVID-19 bliver adskilt fra andre patienter,« fortæller Niels Sandø.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en pjece om, hvad man skal være særlig opmærksom på, hvis man plages af bekymringer for eget og andres helbred. Pjecen giver råd til, hvad man selv kan gøre for at håndtere sin frygt og angst, og hvornår man skal søge hjælp.

Hent pjecen på: Sundhedsstyrelsen (sst.dk) (pdf).

Læs også: Luftforurening er en mulig faktor i corona-dødelighed (Zand.News).

Øverst: Genrefoto. (Foto: 15734951 / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.