Nu skal sygefravær i ældreplejen forebygges

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – »Vi tror på, at professionalisme og faglig stolthed er et af svarene på, hvordan vi kan nedbringe sygefraværet, og derfor vil vi blandt andet gennemføre et kompetenceløft for alle medarbejdere og ledere i hjemmeplejen,« skriver kommunen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har netop bevilget cirka 4.5 millioner kroner til indsatser, der skal få sygefraværet til at falde. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Puljemidler til strategien “Et godt sted at være”

Et lavere sygefravær i ældreplejen står højt på både den politiske og administrative dagsorden i Slagelse Kommune.

Derfor har Sundhed og Ældre samt Forebyggelses- og Seniorudvalget søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om puljemidler til at gennemføre strategien “Et godt sted at være”, og styrelsen har netop bevilget cirka 4.5 millioner kroner til indsatser, der skal få sygefraværet til at falde.

Et lavere sygefravær har betydning for både økonomien og kvaliteten af plejen, men også for trivslen og arbejdsglæden blandt medarbejderne.

Derfor vil Sundhed og Ældre nu sætte yderligere fokus på at nedbringe sygefraværet ved at lave en målrettet forebyggende indsats, der forankres lokalt i de enkelte hjemmeplejeområder.

Den indsats har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering netop valgt at støtte med 4.5 millioner kroner.

Fokus på arbejdsglæde, trivsel og faglig stolthed

»Vi har gennem flere år haft udfordringer med sygefraværet i hjemmeplejen til trods for, at flere indsatser har formået at reducere sygefraværet. Derfor er det ikke nyt, at vi har stor opmærksomhed på sygefraværet,« siger virksomhedsleder for Sundhedstilbud, Hjemme- og Sygeplejen Therese Gjerde Jensen og fortsætter:

»Men vi vil prøve at gribe det anderledes an, og det gør vi ved blandt andet at se på, hvordan vi kan fremme arbejdsglæden og trivslen. Vi tror på, at professionalisme og faglig stolthed er et af svarene på, hvordan vi kan nedbringe sygefraværet, og derfor vil vi blandt andet gennemføre et kompetenceløft for alle medarbejdere og ledere i hjemmeplejen.«

Kompetenceløftet skal klæde medarbejderen bedre på til at kunne håndtere de følelsesmæssige belastninger, som de møder i deres dagligdag ved at deres relationelle kompetencer udvikles. Gennem kompetenceløftet skal medarbejderen opbygge en ny professionel identitet og faglig stolthed over arbejdet.

»Ligesom arbejdspladsen har brug for medarbejderne, så er det heller ikke godt for medarbejderne at være væk hyppigt eller i længere perioder. Derfor ser vi frem til de nye redskaber, som alle medarbejdere og ledere får gennem kompetenceløftet og de øvrige indsatser, som har et øget fokus på arbejdsglæde og trivsel. For et godt arbejdsmiljø er med til at give den enkelte medarbejder overskud til plejen og omsorgen,« siger fællestillidsrepræsentant Susanne Irene Nielsen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Carola68 / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.