Efterspørgsel efter tømrerlærlinge

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Zand.News – Flere lærlinge har fået en praktikplads i en tømrervirksomhed, og der er udsigt til endnu flere svende og lærlinge. Det betyder, at antallet af tømrerlærlinge i skolepraktik er faldet med 10 procent i Region Sjælland.

Tømrerlærlingene har travlt med at sætte lofter op, indsætte døre og montere beklædninger. Derfor kommer der flere af dem. Siden juli sidste år har 2.089 lærlinge fået en praktikpladsaftale i en tømrervirksomhed. Det viser de seneste tal fra Undervisningsministeriet.

Tømrervirksomheder mangler tømrerlærlinge

»Det er rigtig flotte tal, som tydeligt viser, at der er en god optimisme og stor aktivitet i tømrerfaget lige nu,« siger formanden for Dansk Byggeris Træsektion, Niels Moestrup.

At tømrervirksomhederne netop nu efterspørger lærlinge, kan mærkes, når man som Træsektionens formand selv står og mangler unge, dygtige hænder.

»Da vi for nyligt ansatte to nye lærlinge, var det for første gang i lang tid gennem et jobopslag. Før kom de nærmest af sig selv,« fortæller Niels Moestrup.

På nuværende tidspunkt er lidt over 5.000 lærlinge i praktik i tømrervirksomheder i hele landet.

Tømrerfaget er på rette vej med de mange lærlinge

At flere lærlinge har fået en praktikplads, kan også ses på antallet af tømrerelever, der er i praktik på praktikcentrene. Antallet af tømrerlærlinge i skolepraktik er faldet fra 17 procent i juli sidste år til 13 procent i år.

»Tømrerfaget er på rette vej, men det er svært at få antallet af lærlinge skolepraktik helt ned, da der er stor forskel på antallet af tømrerelever i de forskellige landsdele,« siger Niels Moestrup.

Mens Region Sjælland har 10 procent færre tømrerlærlinge i skolepraktik, har Region Syddanmark bragt deres antal ned med 41 procent inden for det seneste år.

I år er landsgennemsnittet for lærlinge i bygge- og anlægsbranchen, der er i skolepraktik, 11 procent.


Genrefoto: Free-Photos / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.