Invasiv plante skal fjernes på Glænø

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Skaelskor.News – Der er så mange hybenroser på Glænø Stenfed, at de truer Natura 2000-området. Derfor skal 1100 m2 ryddes for den invasive plante.

Mange tror fejlagtigt, at hybenrosen er en naturlig del af den danske natur. Men busken er faktisk en invasiv art, som er indvandret fra Asien en gang i 1800-tallet. Den har slået sig ned mange steder i Danmark.

Hybenroser truer naturen på Glænø Stenfed

Den har også slået sig ned på Glænø Stenfed, hvor den har bredt sig over et så stort område, at den nu truer den oprindelige natur, som er særligt beskyttet, fordi det er et Natura 2000-område.

Derfor går Slagelse Kommune i næste uge i gang med at rydde et område på 1100 m2 for hybenroser.

»Vi har pligt til at bekæmpe hybenrosen, fordi det er en invasiv art. Det er oprindeligt et klitområde, hvor der skal vokse græs og urter, men hybenrosen truer den oprindelige flora og fauna. Så hvis vi vil bevare den, er vi nødt til at fjerne planten,« siger biolog Knud Henrik Larsen.

Det er blandt andet markfirbenet og insekter som humlebier og dagsommerfugle, som er truet i området, hvis hybenrosen får lov til at brede sig. Det skyldes, at hvis den oprindelige vegetation forsvinder, så forsvinder insekternes naturlige levesteder også.

Det er ulovligt at sælge invasive planter

Naturstyrelsen har besluttet, at hybenrosen skal bekæmpes, og fordi planten er en invasiv art, betyder EU-reglerne, at det er ulovligt at sælge den i Danmark.

»Mange – især sommerhusejere – har planten på deres grund. De har ikke pligt til at bekæmpe den ligesom kommunen har. Men den er en trussel mod den vilde flora og fauna, og derfor vil vi også gerne opfordre sommerhusejere til at holde den nede i det omfang, de nu har mulighed for det,« siger Knud Henrik Larsen.

Fjernelsen af hybenrosen vil gå i gang mandag i næste uge, hvor en gravemaskine vil fjerne planterne. Arbejdet forventes at tage en uges tid. I de følgende år vil kommunen følge op med fjernelse af genvækst.


Foto: Slagelse Kommune.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.