Det skal være lettere at få en almen bolig

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Hver anden ledig almen familiebolig vil blive tilbudt en ekstern ansøger, foreslår Regeringen og Dansk Folkeparti.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at ændre reglerne for udlejning af almene familieboliger, så det bliver lettere for boligsøgende på eksterne ventelister at få en almen bolig.

Boliger bliver først udbudt på den interne venteliste

I dag bliver ledige almene familieboliger, som ikke er omfattet af den kommunale anvisningsret eller fleksibel udlejning, udlejet efter et overordnet ventelistesystem: den interne venteliste og den eksterne venteliste.

Det betyder, at en ledig bolig i første omgang bliver tilbudt en boligsøgende på den interne venteliste, før den tilbydes til eksterne.

Det vil regeringen og Dansk Folkeparti lave om på, så flere kan få adgang til de almene boliger uden at have boet i den almene boligsektor i årevis. Det skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Den almene boligsektor skal ikke være et lukket system

De to ventelister vil også fremover bestå, men forskellen vil være, at hver anden ledig almen familiebolig vil blive tilbudt en ekstern ansøger, så de eksterne boligsøgende ikke alene får større chancer for at få en almen bolig, men så de også hurtigere får nogle af de attraktive boliger.

»Den almene boligsektor skal ikke være et lukket system, som man kun kan blive en del af, hvis man har stået på venteliste i mange år – og i øvrigt har boet i almen bolig i lang tid. Vi ønsker en mere blandet beboersammensætning i vores almene boligområder, og dette er en af måderne at sikre det på,« fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Bekendtgørelsen om ændringen af ventelister til almene boliger vil nu blive sendt i offentlig høring.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Rawpixel / Pixabay). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.