Corona: Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Trepartsaftalen gælder for lønmodtagere i virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og står overfor at skulle varsle afskedigelser. SMVdanmark påpeger dog, at det ikke hjælper de mange små selvstændige virksomhedsejere.

Regeringen (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter giver en hjælpende hånd til de medarbejdere, der er i fare for at miste deres job på grund af corona-udbruddet. Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Trepartsaftale om en lønkompensationsordning

COVID-19 (også kendt som coronavirus, red.) medfører stor usikkerhed hos danske lønmodtagere og virksomheder. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derfor indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Aftalen er et stort bidrag til, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i fællesskab sikrer, at COVID-19 i mindst muligt omfang rammer danskernes arbejde og levebrød.

Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter.

Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Lønkompensation fra staten på op til 75 og 90 procent

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 procent eller mere end 50 ansatte.

I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 procent af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 procent, dog maksimalt 26.000 kroner pr. måned.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Du kan læse mere om aftalen og den samlede økonomi for trækket på de offentlige udgifter her:

En fuldstændig afgørende aftale for lønmodtagerne

3F’s forbundsformand roser aftalen, der betyder, at tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være fyret, kan beholde deres job, indtil COVID-19-krisen er i bedring.

»I dag har den danske model vist sin styrke. Regeringen og arbejdsmarkedets parter står skulder ved skulder og sikrer, at tusindvis af lønmodtagere beholder deres job og en indtægt, de kan leve af, i de næste måneder, der bliver meget svære. Set med lønmodtagernes øjne er det en fuldstændig afgørende aftale, som parterne er kommet frem til,« siger Per Christensen, forbundsformand for 3F, i en selvstændig pressemeddelelse.

De selvstændige lades i stikken i den nye hjælpepakke

De små og mellemstore virksomheders hovederhvervsorganisation SMVdanmark tager som udgangspunkt godt imod den nye trepartsaftale, som regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening netop har præsenteret.

Vicedirektøren i SMVdanmark, Jakob Brandt, påpeger dog, at det ikke hjælper de mange små selvstændige virksomhedsejere, der lige nu er truet af manglende indtjening.

»Det er rigtig godt, at staten nu tager hovedparten af udgifterne til de privatansattes løn på sig. Det betyder, at mange lønmodtagere i princippet kan bevare deres job, men det hjælper jo ikke meget, hvis selve virksomheden, de er ansat i, ikke overlever,« siger Jakob Brandt i en pressemeddelelse fra SMVdanmark og fortsætter:

»Problemet er, at mange selvstændige ikke er ansat i et selskab. De har et personligt ejet selskab. De er ejerledere. Det er ikke som direktøren i Danske Bank eller andre store virksomheder, der er etableret som selskaber og dermed har ansat deres direktører. Med den her aftale får selskabers direktører nu 75 procent af deres løn dækket, mens der ingen lønkompensation er til ejerlederne. Dem overser man fuldstændig i den her hjælpepakke til erhvervslivet.«

Øverst: Beskæftigelsesministeriet. (Grafik: Beskæftigelsesministeriet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.