Borgernes retssikkerhed på socialområdet styrkes

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Nu skal borgernes retssikkerhed på det sociale område forbedres. Det betyder blandt andet, at retssikkerheden på udvalgte områder af kommunernes praksis skal undersøges.

En ny retssikkerhedsgruppe skal se nærmere på udvalgte områder af kommunernes praksis. Målet er at styrke borgernes retssikkerhed på det sociale område. Det skriver Børne- og Socialministeriet i en pressemeddelelse.

Undersøgelse af retssikkerheden inden for det sociale område

Borgernes retssikkerhed på det sociale område skal forbedres. Derfor oprettes en ny uafhængig gruppe med forankring i Ankestyrelsen, som skal undersøge nogle af de forhold, som betyder mest for borgernes retssikkerhed.

Analyserne kan handle om sagsbehandlingstider og overholdelse af forvaltningsretlige regler og skal se nærmere på retssikkerheden på udvalgte områder af kommunernes praksis.

Det kan danne grundlag for ændringer af praksis, som styrker borgernes retssikkerhed på det sociale område.

Retssikkerhedsgruppen er et resultat af aftalen om satspuljen

Den nye retssikkerhedsgruppe er et resultat af aftalen om satspuljen for 2019-2022, hvor der blev afsat 12 millioner kroner til at styrke retssikkerheden.

Emnerne for retssikkerhedsgruppens analyser besluttes af et rådgivende organ bestående af organisationer på det sociale område, som har et godt overblik over borgernes udfordringer i mødet med det offentlige.

Retssikkerhedsgruppen og det rådgivende organ forventes at være på plads i løbet af efteråret 2019. De forskellige analyser og afrapporteringer samles i 2022 i en afsluttende rapport om retssikkerheden på det sociale område.

Øverst: Genrefoto. (Foto: R Classen Layouts / iStock). Note/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.