Borgermøder om kæmpe gasledning hen over Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Det endelige forslag til, hvor Baltic Pipe kan krydse Danmark, er netop lagt frem i anden høring. Lodsejere og naboer har otte uger til at drøfte og indsende svar. Energinet holder syv borgermøder, herunder på Vilcon ved Slagelse den 7. marts kl. 19.00.

Energinet inviterer alle berørte lodsejere, naboer med flere til borgermøder om gasledningen “Baltic Pipe”. De afholdes i Varde, Kolding, Middelfart, Odense, Næstved og Slagelse.

Mødet i Slagelse afholdes den 7. marts 2019 kl. 19.00 på Vilcon Hotel og Konferencegaard på Lorupvej 44 i 4200 Slagelse

I alles interesse, at alle spørgsmål kommer frem

Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen har indledt en otte uger lang høring om gas-projektet. I forbindelse med høringen er Energinets endelige forslag til det område, hvor rørledningen kan graves i jorden, lagt frem.

Myndighederne har sendt høringsbrev til 831 ejendomme, der kan blive direkte berørt af projektet. Yderligere 1203 ejendomme, der ligger i nærheden af projektområdet, har også fået brev.

»Vi håber, at alle, der har kommentarer og bemærkninger, vil være med til at drøfte projektet og benytte sig af muligheden for at indsende høringssvar til myndighederne,« siger Søren Juul Larsen, Energinets chefprojektleder for Baltic Pipe-projektet, og fortsætter:

»Vi håber også, at alle lodsejere og naboer vil komme til borgermøderne. Det er i alles interesse, at alle bemærkninger spørgsmål og svar kommer frem, så vi kan lave gasledningen på den bedst mulige måde og så skånsomt som muligt.«

Artiklen fortsætter under illustrationen.

De gule linjer viser det eksisterende gastransmissionsnet, og den blå linje viser Baltic Pipe. Der skal laves nye rør i Nordsøen, over dele af Jylland, over Lillebælt, over Fyn, over Vest-, og Sydsjælland samt i Østersøen. (Illustration: Energinet).

Energinet står for Nordsøen og anlæg på dansk jord

Gasledningen skal forbinde de nuværende norske gasrør i Nordsøen med de danske og polske gassystemer. Der skal blandt andet laves et nyt sørør ind til den danske vestkyst samt graves nye rør i jorden over dele af Jylland, over Fyn og fra Kongsmark på Vestsjælland til Faxe Bugt.

Fra Faxe Bugt skal et nyt sørør over Østersøen færdiggøre forbindelsen. I nærheden af Næstved skal der desuden opføres en kompressorstation, som kan pumpe gassen over Østersøen.

Det danske statslige el- og gastransmissionsselskab Energinet står for at lave sørør i Nordsøen og anlæg på dansk jord og i Lillebælt, mens det polske gastransmissionsselskab Gaz-System skal lave sørør over Østersøen samt omfattende udbygninger af det polske gasnet.

En husstand med gasfyr vil spare 100-200 kroner årligt

En typisk dansk husstand med gasfyr vil årligt få en gevinst på 100-200 kroner, mens de største gasforbrugere vil spare flere hundrede tusinde kroner årligt.

Blandt de største forbrugere er slagterier, mejerier, bryggerier, producenter af brød og grønt, producenter af byggematerialer med flere.

»Baltic Pipe er en stor gevinst for det danske samfund. Men vi er klar over, at der mange steder er bekymring hos de borgere, der skal lægge jord til,« siger Søren Juul Larsen og fortsætter:

»Derfor har vi også været ude og besøge hver enkelt af de cirka 500 lodsejere, som vi forventer vil blive direkte berørt af gasledningen, for at få mest mulig viden om de enkelte ejendomme, så vi sikrer, at landmandens dræn også virker, efter at gravemaskinerne har dækket jorden til, eller at gasrøret ikke kommer i vejen for fremtidige planer om at udvide en stald eller et maskinhus.«

Ruten blev ændret flere steder efter første høring

Den anden offentlige høring følger op på sidste års første offentlige høring, hvor myndighederne modtog 192 høringssvar.

På baggrund af input fra borgere, kommuner med flere samt yderligere undersøgelser i marken, er forslaget til rute siden ændret flere steder. Blandt andet for at tage lokale hensyn til mulighed for byudvikling, beskyttelse af natur med videre.

»Vi har lyttet til borgere og kommuner og ændret en række steder. Nogle steder er områder droppet og nye kommet i spil, andre steder er der lavet justeringer,« siger Søren Juul Larsen og fortsætter:

»Men det er desværre ikke muligt at lave sådan en stor gasledning uden at komme til at genere nogen eller skabe ulemper. Mange så helst, at gasledningen blev gravet ned et andet sted end på deres jord. Men vi forsøger at planlægge ruten og inddrage alle berørte, så projektet kan laves så skånsomt som muligt.«

Stor gevinst for Danmark og 408.000 danske forbrugere

Ud over at være en stor gevinst for Danmark vil Baltic Pipe betyde, at Polen kan blive uafhængig af sin nuværende gasleverandør, Rusland. Polen har samtidig en ambition om at omstille en del af sit kulforbrug til gas og dermed reducere sin CO2-udledning.

Også andre EU-lande vil få gavn af Baltic Pipe, ligesom EU bedre vil kunne hjælpe Ukraine med gasforsyning. Derfor er projektet også støttet af EU.

Fakta om gasledningen Baltic Pipes:

 • 1 kompressorstation på Sydsjælland
 • 105 kilometer sørør i Nordsøen
 • 210 kilometer rør over dele af Jylland, Lillebælt, Fyn og Vest- og Sydsjælland
 • 275 kilometer sørør i Østersøen til Polen.
 • 280 kilometer udbygning af det polske gasnet
 • Lavere gasregning til de 408.000 danske forbrugere
 • Billigere for fremtidens grønne gasser at komme ind på gasnettet
 • Kapacitet er 10 milliarder m3 gas årligt, hvilket er fire gange det årlige danske gasforbrug
 • Forventet pris er cirka 12 milliarder kroner, hvoraf Danmark skal betale 6 milliarder
 • Investeringen giver samfundsøkonomisk overskud på op mod 2 milliarder kroner
 • Den forventes færdig i oktober 2022.

Få mere information på: energinet.dk.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Bent Sørensen / Medvind / Energinet). /rk

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.